Content pages
Hur miljövänligt är egentligen vedeldning? | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hur miljövänligt är egentligen vedeldning?

vedeldning

Oljepannorna fasas ut från svenska hushåll, men i gengälld stiger elpriserna. Det är med andra ord inte lätt att värma upp villan och samtidigt vara snäll mot både plånboken och miljön. Vedeldning blir ett allt mer tilltalande alternativ, men hur är det egentligen? Är det effektivt och miljövänligt att elda med ved?

Det är på Miljöportalen.se som man ställer sig frågan huruvida vedeldning är ett effektivt och framför allt miljövänligt alternativ när det gäller uppvärmning av privata hem. Mysfaktorn är tydlig men vilka är baksidorna av myntet? Ved är å ena sidan en förnyelsebar naturprodukt som inte bidrar till växthuseffekten eftersom växande träd binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas. Å andra sidan går det inte att komma ifrån det faktum att eldning i en öppen spis inte är särskilt energieffektivt. Du, som man uttrycker det, eldar för kråkorna eftersom den mesta värmen försvinner rakt ut i luften via skorstenen. Eftersom det inte går att reglera syretillförsel och temperatur blir också rökutvecklingen kraftig, och här finns en klar och tydlig hälsoaspekt att ta hänsyn till.

Antioxidanter
Rök från vedeldning innehåller nämligen sotpartiklar som anses vara cancerframkallande, men meningarna har gått isär kring hur hälsofarliga de egentligen är. Maria Perzon, före detta doktorand vid Avdelningen för kemisk miljövetenskap, Institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers tekniska högskola, har tillsammans med sina forskarkollegor studerat vad röken faktiskt innehåller. Genom att elda ved i såväl laboratorium som verkliga pannor gick det att mäta andelen vedröksfenoler, vilka kan liknas vid antioxidanten vitamin E. Här kanske en del hajar till eftersom antioxidanter i allmänhet har en positiv effekt i och med att de skyddar kroppens celler mot till exempel sjukdomar och åldrande. Dessa antioxidanter kan med andra ord skydda kroppen mot de hälsofarliga ämnen som finns i vedrök, men det handlar som så ofta om att förespråka små doser, inte minst mot bakgrund av att intaget blir extra stort eftersom rök tas upp via andningsvägarna. Jämförelser har gjorts mellan trafikens avgaser och lövvedsrök med slutsatsen att risken för att drabbas av cancer eller allergier är betydligt högre om man andas in partiklar från avgaser.

Pellets är att föredra
Generellt kan sägas att lövträdsved innehåller mer effektiva antioxidanter än rök från barrved. Björkved anses allmänt vara det mest lämpliga materialet för eldning i öppen spis eller braskamin, såvida man inte väljer pellets som i sig är bättre att elda med än ved. Pellets är torrt och likformigt vilket ger en jämnare förbränning med minimala utsläpp. Eftersom pellets tillverkas av spillmaterial blir det heller ingen miljöbelastning i form av resursslöseri.
I stora förbränningsanläggningar eller moderna, miljömärkta vedpannor är förbränningen mycket effektiv, vilket innebär att den mer eller mindre saknar antioxidanter, men å andra sidan heller inte producerar någon hälsofarlig rök.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *