Content pages
Varannan svensk har aldrig bytt lösenord | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Varannan svensk har aldrig bytt lösenord

?????????e

Hela 46 procent av alla svenskar har aldrig bytt lösenord till sitt mailkonto. Detta framgår av en undersökning om svenskarnas digitala säkerhetsrutiner som gjorts på uppdrag av nordiska it-företaget EVRY.

Undersökningen visar dessutom att bara 24 procent bytt lösen senaste halvåret. Dessutom uppger hela 27 procent att de oftast använder samma lösenord på olika sajter. Något fler uppger att de delat lösenordet till privata mail med någon annan.  När det gäller mobiltelefoner finns ett liknande lättsinne, 56 procent har aldrig gjort en backupkopia av innehållet i sin telefon.

Riskmedvetna
Av de intervjuade svarar 37 procent att de lagrar bilder och dokument på internet. Samtidigt säger 30 procent att de är oroade över att lagrat material kan komma på avvägar. Och endast 11 procent säger att de är helt trygga med att den personliga integriteten inte hotas när de använder appar där privat information delas. Och var tjugonde tillfrågad menar att de inte är helt trygga med att dela information om sitt privatliv på sociala medier.
– Det är motsägelsefullt, de flesta är medvetna om riskerna och många är oroliga. Men samtidigt är de få som bryr sig om den enklaste åtgärden; att byta och ha flera lösenord, säger Niclas Ekblad, Sverigechef på EVRY.
Undersökningen är statistiskt säkerhetsställd och utfördes under oktober 2014. 1004 svenskar tillfrågades av undersökningsföretaget Norstat på uppdrag av EVRY.

Källa: evry.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *