Content pages
ABB tar hem stororder för att sammanlänka Norges och Tysklands kraftnät | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB tar hem stororder för att sammanlänka Norges och Tysklands kraftnät

Valve hall

NordLink-projektet blir Europas längsta HVDC-länk och möjliggör överföring av 1400 MW förnyelsebar energi. HVDC-tekniken utvecklas och levereras av ABB i Ludvika. I ordern ingår även HVDC-kabel från ABB:s enhet i Karlskrona.

ABB har tagit hem order värda runt 900 miljoner dollar från ett konsortium bestående av de ledande energiföretagen Statnett och TenneT samt banken KfW för att leverera landbaserade HVDC-omriktarstationer och kabelsystem i den tyska sektionen som del i den första länken någonsin mellan Norges och Tysklands kraftnät. Länken blir 623 kilometer lång – den längsta HVDC-länken i Europa. Den ska tas i kommersiell drift 2020. Kontraktet inkluderar även ett femårigt serviceavtal.
– Vi är glada över att samarbeta med TenneT och Statnett i ytterligare ett viktigt projekt som kommer att stödja integrationen av den europeiska energimarknaden. Den smarta kombinationen av förnybar kraftgenerering till exempel sol och vind i Tyskland och vattenkraft i Norge visar att vi tekniskt kan möjliggöra en hållbar grön energipolitik i hela Europa, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
– Denna order understryker ABB:s tekniska ledarskap inom HVDC och är ytterligare en milstolpe i att återföra vår division Power Systems till långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Hög kapacitet
NordLink blir mycket viktig som länk mellan Norge och Tyskland och har betecknats som ett av Europeiska kommissionens projekt av gemensamt intresse för att hjälpa till att skapa en integrerad energimarknad inom EU. Den kommer att öka energisäkerheten i båda länderna och stödja integrationen av förnybar energi i ländernas kraftnät genom att möjliggöra överföring av vind- och solkraftsöverskott från Tyskland till Norge och överföring av vattenkraft i motsatt riktning. Länken kommer att överföra kraft med en rekordkapacitet på 1400 MW, vilket är tillräckligt för att försörja 3,6 miljoner tyska hushåll.
– NordLink-projektet visar än en gång ABB:s satsning på effektiv användning av förnybara energikällor; vi levererar ren kraft till miljoner människor och stödjer energipolitiken i Tyskland och Norge, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Systems.
– Vi var först med HVDC-teknik och fortsätter att utveckla nya tekniska lösningar som gör projekt som NordLink genomförbara.

”Ett steg mot ett hållbart samhälle”
ABB ska designa, konstruera, leverera och driftsätta två omriktarstationer på 525 kV 1400 MW genom att använda sin VSC-teknik med spänningsstyrda omriktare kallad HVDC Light®. En station kommer att vara belägen nära Tonstad i södra Norge och den andra nära Wilster i norra Tyskland.
Som del i projektet ska ABB även konstruera, tillverka och installera ett massaimpregnerat kabelsystem på 525 kV i den tyska sektionen, som kommer att inkludera 154 kilometer sjökabel och 54 kilometer landkabel.
– Vi är väldigt glada över den här betydelsefulla ordern för ABB. Det är en av de största någonsin för ABB i Sverige och befäster ABB som en världsledande leverantör av högtekniska lösningar för framtidens energisystem. NordLink-projektet innehåller både kablar från Karlskrona och HVDC-teknik från Ludvika och är också ytterligare ett steg mot ett hållbart samhälle med ökad användning av förnybara energikällor”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *