Content pages
Trots mer i plånboken sparas det mindre till barnen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trots mer i plånboken sparas det mindre till barnen

Runt 160 000 kronor tycker föräldrar är ett rimligt belopp att ta sikte på när de sparar till barnen men pappor tycker högre belopp än mammor. Men trots att de flesta hushåll har mer att spendera har sparandet till barnen minskat med 12 procent sedan 2012. Barnens genomsnittliga sparkapital har däremot ökat rejält under samma period. Och sparande i fonder ligger fortfarande i topp.

Föräldrars sparande till barnen har ökat stadigt sedan 2005 då första undersökningen gjordes. Men i år ser vi en nedgång i sparbeloppet jämfört med den sista undersökningen 2012. I snitt sparas 452 kronor per månad per barn mot 515 kronor år 2012. Antal syskon har betydelse för hur mycket som föräldrar sparar till varje barn och störst nedgång syns bland de som har fler syskon.
– Det är förvånande att sparande till barnen har sjunkit de senaste åren med tanke på att hushållen generellt har fått det bättre ekonomiskt. Men barnens sparkapital som till stor del har placerats i fonder, har däremot ökat rejält under samma period vilket kan vara en delförklaring till att det regelbundna sparandet har minskat. Föräldrarna kan istället ha valt att satsa på eget sparande, eftersom sparkvoten under samma period ökade eller valt att spenderat dem på andra saker, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Tycker olika
– Intressant att papporna i snitt uppger 188 000 kronor som ett rimligt belopp att totalt ge barnen när de ska flytta hemifrån, medan mammorna anser att 126 000 kronor är lagom. Det återspeglar troligen den ekonomiska ställningen mellan kvinnor och män generellt sett. Men beloppen skiljer sig åt även beroende på föräldrarnas ålder och inkomst, avslutar Elisabeth Hedmark.

Källa: lansforsakringar.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *