Content pages
Små och medelstora företags redovisningsbyrå | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Små och medelstora företags redovisningsbyrå

lrf_skara

LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga såväl små som stora uppdragsgivare i alla branscher som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner.
Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Givetvis tar man också emot privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar.

Fullservicekontor
Vi besöker LRF Konsults kontor i Skara där man funnits i 75 år. Det rör sig om ett fullservicekontor som sysselsätter 25 personer i form av ekonomer, jurister, mäklare och affärsrådgivare. Det är ett anrikt kontor, redan på 40-talet slog man upp portarna till det som då var det första kontoret i Skaraborgs län. Då var verksamheten renodlad kring lantbruk för vilka man hjälpte till med att beräkna lönsamheten. Under åren har tjänsteutbudet utvecklats markant och för cirka 15 år sedan valde man att även gå utanför lantbruksbranschen. Idag utgör den gröna sektorn cirka 50 procent medan resten av kundkretsen utgörs av små och medelstora företag med upp till ett 50-tal anställda. Det rör sig om verksamheter inom bland annat bygg och fastighet samt konsulter, något som även gäller generellt för hela LRF Konsult. Anders Sigurd är kontorschef på Skara-kontoret.
– Vi gör det helt enkelt lite lättare att vara företagare. Vi jobbar nära våra kunder och kan erbjuda helhetslösningar, säger Anders och utvecklar resonemanget mot bakgrund av de nya skatteregler som kommer att införas de närmaste åren, och som kommer att innebära stora förändringar för många företag.
– Vi har representanter i två stora utredningar så vi kan säga att vi ligger steget före. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att anpassa sig till de nya förutsättningarna på ett tidigt stadium, säger Anders Sigurd och nämner även elektroniska fakturor som han tror kommer att slå i genom stort framöver.
– De förenklar för företagen som härigenom sparar både tid och pengar. Om några år finns inga pappersfakturor kvar, tror han.

Mäklartjänster
Många av Skara-kontorets kunder är mindre, ägarleda företag. Man jobbar mycket med avtalsbrister och generationsväxlingar där man ser över juridiska avtal och säkerställer att alla inblandade parter blir nöjda.
Beträffande mäklartjänster servar LRF Konsult i Skara hela gamla Skaraborgs län, inte minst den gröna näringen med allt ifrån små gårdar till stora gods.
– För oss är alla kunder och objekt lika viktiga och intressanta, betonar Anders Sigurd som kan konstatera att värdeutvecklingen på fastigheter de senaste tio åren har varit enorm.
– Fastighetssidan slår börsen med hästlängder, säger han.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *