Content pages
Verktygsleverantör i branschens framkant | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Verktygsleverantör i branschens framkant

w_tools

Ska man ligga i framkant går det inte att snåla sig till framgång. Det vet man i Alvestaföretaget W-Tools AB som är en komplett verktygsleverantör för plastindustrin. Med kunnig personal och en hypermodern maskinpark servar man en stark och trogen kundkrets.

W-Tools AB etablerades redan 1988 då Carl-Göran Andersson, som idag har 50 års erfarenhet av branschen, startade firman med fokus på avgängningsverktyg. 1990 förvärvades en ny fastighet och i samband med flytten valde man att bredda sitt koncept till att även innefatta tillverkning av andra formverktyg. För fyra år sedan tog sonen Per-Anders Säll Andersson över ansvaret för företaget, och med sina 14 anställda för han på ett övertygande sätt de stolta traditionerna vidare.
– Genom åren har vi utvecklats till en komplett verktygsleverantör för plastindustrin. Vi tar fram allt ifrån roterande avgängningsverktyg till 2K, berättar Per-Anders.

Kundanpassade lösningar
W-Tools AB erbjuder kundanpassade lösningar på formverktyg och insatsdelar, och står för ett koncept som sträcker sig över allt ifrån konstruktion till färdig produkt. Idag tar man fram skräddarsydda formverktygslösningar för beställare inom segmenten förpackning, medicinteknik, elektronik och fordon.
– Nyligen har vi påbörjat tillverkning av ett provverktyg för en snustillverkare. Det ska sedermera bli ett färdigt produktverktyg och allt beräknas vara klart till sommaren, berättar Per-Anders Säll Andersson.
W-Tools är dessutom en av huvudleverantörerna av verktygsdelar till Nordens största kapsyl- och förslutningstillverkare. I övrigt är det tekniska detaljer och medicinsk utrustning som i mångt och mycket dominerar verktygsproduktionen i bolaget.

Modern maskinpark
W-Tools AB har ambitionen att hela tiden verka i branschens absoluta framkant. I det avseendet är en modern och ständigt uppdaterad maskinpark synnerligen betydelsefull, och här görs således kontinuerliga satsningar.
– Nyligen investerade vi cirka 12 miljoner kronor i maskinparken, bland annat en robotcell för sänkgnistning. Samtidigt köpte vi Alvesta Pressverktyg, vilket också bidragit till vår framskjutande position i branschen, säger Per-Anders och visar upp den moderna verkstaden med bland annat fleraxliga fräsmaskiner och CNC-styrda svarvar.
Han framhåller förstås också sina synnerligen kompetenta medarbetare och företagets tydliga miljöfokus. Självklart följer W-Tools alla branschens regler och normer.
– Vi ser ljust på framtiden och har all anledning att tro att den goda utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig. Vår ambition är att bredda vår kundkrets ytterligare framöver, inte minst utomlands, säger Per- Anders Säll Andersson.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *