Content pages
Nytt vindkraftsuppdrag för Svevia i Norrbotten | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt vindkraftsuppdrag för Svevia i Norrbotten

nytt_vindkraft

Svevia har fått ett nytt uppdrag avseende vindkraftsutbyggnaden i Norrbotten. Uppdragsgivare är vindkraftsbolaget OX2 som i första etappen etablerat 24 vindkraftverk och nu ska bygga ut parken med ytterligare tio vindkraftverk.

Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av åtta kilometer väg samt förstärkning och breddning av tre kilometer befintliga vägar för att de tunga och långa transporterna ska kunna ta sig fram. Fundamenten som ska byggas är antingen bergförankrade eller gravitationsfundament beroende på markförhållandena. Inom området ska också cirka 20 000 kubikmeter ytor iordningställas för att användas som upplag och kranplatser. Kontraktet är värt 47 miljoner kronor.

Bra vindförhållanden
Vindkraftparken i Maevaara ligger på gränsen mellan kommunerna Övertorneå och Pajala och har bra vindförhållanden. Arbetena kommer att påbörjas efter vintern och tjällossning, preliminärt under maj månad. Turbinerna är planerade att resas och driftsättas under 2016.
– Vårt uppdrag bidrar till förnyelsebar energi och ger jobb till Norrbotten. Det känns även glädjande och stimulerande att vi har fått förtroendet att bygga ytterligare en vindkraftpark åt OX2. Vi ska förvalta förtroendet och utveckla det goda samarbetet vi haft genom åren, säger projektchef Dan Hellenberg.

Källa: svevia.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *