Content pages
Brett koncept kring el och säkerhet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Brett koncept kring el och säkerhet

el-teleteknik

Kvalitet, kompetens och förtroende är ledord i El-Teleteknik AB:s verksamhet. Här utför man allt ifrån nyinstallationer till servicearbeten för såväl privatpersoner som företag och fastighetsbolag.

I Solnabaserade El-Teleteknik i Sverige AB finns många års erfarenhet från såväl el- och datanätverksbranschen som säkerhetsbranschen. Företaget etablerades för snart tio år sedan och drivs av Jens Holmgren och Jonas Åström.
– Vi pluggade tillsammans på gymnasiet och hade många års erfarenhet i branschen bakom oss innan vi bestämde oss för att starta eget. Vi började dock som en webbutik där vi sålde diverse elmaterial, men 2007 började vi lägga all tonvikt på installationsverksamhet och är i dag är sex stycken fast anställda i bolaget, berättar Jens Holmgren.

Totalentreprenader
El-Teleteknik AB representerar en mycket stark bredd kring el- och säkerhetsinstallationer.
– Vi åtar oss totalentreprenader i form av både nyinstallationer och servicearbeten åt såväl företag och fastighetsbolag som privatpersoner. Vi har tre stabila ben att stå på; elteknik, kameraövervakning och nätverk i både fiber- och kopparnät, säger Jens Holmgren och tillägger att man även jobbar med bland annat larm och passagesystem.
Kundkretsen består i huvudsak av fastighetsbolag och byggföretag.
– Vi jobbar företrädesvis i Stockholmsområdet och angränsande kommuner och erbjuder även jouravtal, säger Jens och nämner kunder som Statens Fastighetsverk, Diligentia AB, Jernhusen och Anticimex.

Långsiktiga kundrelationer
El-Teleteknik AB är medlem i branschorganisation Elektriska Installatörsorganisationen EIO och är godkänd av Polismyndigheten för installation av inbrottslarm. Man är dessutom medlem i ELRÄTT, vilket innebär att man är måna om att utveckla och stärka eltekniken genom att erbjuda effektiva och smarta lösningar. Härutöver är verksamheten bland annat T2-certifierad för golv- och värmeinstallationer för fabrikatet Raychem. Sammantaget skapar det trygghet för företagets kunder som vet att de har med proffs att göra när de anlitar El-Teleteknik AB.
Kvalitet, kompetens, noggrannhet och förtroende är våra ledord. Vi jobbar alltid i en nära dialog med våra kunder som uppskattar vår höga servicenivå. Så bygger vi långsiktiga kundrelationer, säger Jens Holmgren.

Research: Cristina Funke
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *