Content pages
Ulrica Dyrke: Rimlig ägarprövning önskas | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ulrica Dyrke: Rimlig ägarprövning önskas

Ulrica Dyrke031

Ägarprövningsutredningen föreslår att kraven på privata utförare inom skola, vård och omsorg ska skärpas. På Företagarna är vi öppna för att hitta modeller för att skapa tydliga och långsiktiga ramar för företag som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg. Det har betydelse för förutsättningarna att utveckla en väl fungerande välfärd. Ett mycket viktigt medskick är dock att systemet måste ges en rimlig utformning.

Man måste komma ihåg att de flesta privata aktörer inom välfärdssektorn är småskaliga, väl fungerande och levererar god kvalitet i sin verksamhet. Om det byggs in onödigt höga krav i systemet kommer det slå hårt mot små välfärdsföretag och mot mångfalden på marknaden. Hur kraven i praktiken kommer att utformas spelar avgörande roll i detta avseende.

Systemen som byggs upp får inte heller bli så kostnadskrävande och byråkratiska att det onödigt försvårar de små, seriösa välfärdsföretagens verksamhet.
Förslag om att vid tillståndsprövningen kräva långsiktiga ekonomiska garantier kan slå hårt, särskilt mot nya företag, vilket måste beaktas. Utöver detta framstår det som ett tveksamt förslag att avgiftsbelägga rent uppgiftslämnande av förändringar i personkretsen.

En annan aspekt av stor betydelse är att det nya systemet blir konkurrensneutralt mellan olika verksamheter. Samma krav på kompetens och erfarenhet som föreslås ställas på privata aktörer bör gälla för samtliga utförare på marknaden – även verksamheter som det offentliga bedriver i egen regi. Om inte så sker uppstår en skevhet i systemet och urholkad kvalitetskonkurrens.

Vi kommer med intresse närmare granska utredningsförslaget ur dessa aspekter.

Ulrica Dyrke, konkurrensexpert på Företagarna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *