Content pages
SKF tilldelat global certifiering för energiledningssystem | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SKF tilldelat global certifiering för energiledningssystem

skf_tilldelat

SKF har uppnått global certifiering av Den Norska Veritas (DNV) i enlighet med ISO 50001. Koncernens energiledningssystem har implementerats på 38 tillverkningsanläggningar runt om i världen. Totalt står dessa anläggningar för mer än 90 procent av koncernens totala direkta energianvändning.

– Vi har ett ansvar att kontinuerligt förbättra vår energianvändning, vilket motiveras av både miljöhänsyn och kostnadsaspekter. Den nya ISO 50001-standarden hjälper oss att göra detta på ett strukturerat, systematiskt och konsekvent sätt, säger Rob Jenkinson, chef för SKF:s hållbarhetsarbete.

Del av klimatstrategi
Han fortsätter:
– Detta är nästa steg i en lång tradition av att vara tidig med implementering av verktyg som bidrar till att förbättra miljöarbetet. Vi implementerade ISO 14001-standarden för miljöledningssystem redan under 1990-talet och vi har även börjat implementera LEED-standarder för nya byggnader. Vi förespråkar också att ISO 50001 implementeras på ett bredare plan, bland våra energiintensiva leverantörer. Detta är en viktig del av koncernens klimatstrategi, SKF BeyondZero, vars syfte är att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan – i SKF:s verksamhet, hos leverantörerna och – viktigast av allt – för våra kunder.

Källa: skf.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *