Content pages
Tillverkningsindustrin binder stora kapital i maskiner och utrustning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tillverkningsindustrin binder stora kapital i maskiner och utrustning

factory indoor

En ny studie från SFS visar att 6,2 miljarder euro är bundet i den svenska tillverkningsindustrin. Det är kapital som begränsar affärstillväxt och försämrar konkurrenskraften. Inköp som i stället möjliggörs av leasing eller andra finansieringslösningar frigör däremot rörelsekapital.

Enligt en ny studie från Siemens Financial Services (SFS) binds varje år en stor andel kapital i tillverkningsindustrin vid inköp av utrustning och maskiner. I Sverige uppskattas denna mängd kapital som är fast i utrustning mellan 2015 och 2018 uppgå till 6,2 miljarder euro, vilket motsvarar 0,35 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). I jämförelse förväntas under samma tidsperiod totalt 3,5 miljarder euro i Norge (0,21 % av BNP), 2,9 miljarder euro i Finland (0,34 % av BNP) och 2,6 miljarder euro i Danmark (0,23 % av BNP) bindas upp i maskininköp.
Det bundna kapitalet kan inte användas för andra affärsdrivna aktiviteter, så som utveckling av nya produkter och marknadsföring, vilket resulterar i försämrad konkurrenspositionering och höga kostnader för industriföretagen. Med nya kapitalregelkrav kommer tillgången till lönsam investeringskredit på lång sikt bli allt mer begränsad och tillverkare har därför inte råd att ha sitt dyrbara kapital bundet i utrustning och maskiner.

Frigör kapital
Flexibla finansieringslösningar, i synnerhet operationell leasing, uppmärksammas därför i allt högre grad som en effektiv metod att frigöra likviditet som för närvarande är låst i direktköpt utrustning. Genom att sprida kapitalförbrukningen över en i förväg bestämd finansieringsperiod minskar behovet av ett stort initialt utlägg vilket ökar de tillgängliga medlen för driftskostnader. Företag kan därför få tillgång till den senaste tekniken utan att behöva binda upp sitt kapital eller använda traditionella krediter. Det kapital som bevaras kan sedan användas för att finansiera andra kortsiktiga affärsaktiviteter. Dessutom kan finansieringsarrangemang täcka andra kostnader, så som installationskostnader och kostnader för underhåll, service, utbildning och uppgraderingar.
– Många företag inom industrin behöver fräscha upp och förnya sin utrustning, anläggning och teknik för att kunna konkurrera på den tuffa, globala marknaden, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn i Norden, SFS.

Ekonomisk flexibilitet
Han utvecklar:
– Men de behöver finansiera dessa investeringar på ett ekonomiskt effektivt sätt genom att använda leasing-/hyra- eller avbetalningsfinansiering. Det gör det inte bara möjligt för företagen att bevara dyrbart kapital, utan ger dem också ytterligare ekonomisk flexibilitet.
Denna typ av finansieringslösningar kan även bidra till att möjliggöra investeringar i energieffektiv utrustning. Ofta kan de besparingar som görs av en lägre energiförbrukning subventionera eller helt betala för investeringen. Med hjälp av lösningar där man betalar för utrustningen med regelbundna, överkomliga betalningar är dessa investeringar enklare att genomföra.

Källa: siemens.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *