Content pages
Stena Line minskar utsläppen drastiskt med världens första metanoldrivna fartyg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Line minskar utsläppen drastiskt med världens första metanoldrivna fartyg

stena_minskar

Stena Line blir först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Det nya bränslet minskar utsläppen med drastiskt jämfört med dagens bränslen.

Stena Line har beslutat att bygga om ett av fartygen som trafikerar sträckan mellan Göteborg och Kiel till metanoldrift. Den 240 meter långa färjan Stena Germanica blir världens första metanoldrivna fartyg. Projektet genomförs i samarbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt världens största metanoltillverkare och leverantör, Methanex Corporation.
Ombyggnaden av Stena Germanica inleddes på Remontova-varvet i Polen i slutet av januari. Hela processen beräknas ta sex veckor och finansieras delvis genom EU-initiativet “Motorways of the Seas”. Totalt uppgår kostnaden för projektet till cirka 22 miljoner Euro.
– Vi på Stena Line är oerhört stolta över att kunna bidra till utvecklingen i vår bransch. Vårt fokus har alltid legat på innovation som gynnar både våra kunder och samhället i stort, och det här är ett utmärkt exempel på när dessa syften sammanfaller. Vi utvärderar ständigt nya bränslen för framtiden, och att bli först i världen med att konvertera ett fartyg till metanoldrift är ett stort steg mot hållbara transporter. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett bra samarbete mellan vår tekniska personal, Wärtsilä och Methanex, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line.
Wärtsilä har utvecklat teknik och utrustning för att konvertera motorerna i samarbete med Stena Teknik. Motorn blir efter omställning ”dual fuel” där metanol används som primärt bränsle, medan möjligheten också finns att använda MGO (Marine Gas Oil) som backup.

Fler fartyg kan konverteras
Parallellt med övergången till bränsle med låg svavelhalt genomför Stena Line ett antal projekt där man tittar på alternativa bränslen och andra tekniker för utsläppsrening, till exempel LNG, batteridrift och avgasrening genom så kallade skrubbers.
– Vår storlek gör att vi har ett brett perspektiv på hanteringen av de nya svavelreglerna och det är troligt att vi kommer att använda flera olika lösningar under de kommande åren. Men om metanolprojektet går som planerat är tanken att vi ska konvertera fler färjor, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.
Metanol har potential att bli ett viktigt bränsle för sjöfarten. Utsläppen ligger på ungefär samma nivå som för LNG, men metanol är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur. Sedan 2005 har Stena Line arbetat med att minska sin miljöpåverkan genom ett energisparprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året.
– Det här är ett projekt som har en särställning för oss eftersom flera företag i Stena-sfären har medverkat. Stena Line, Stena Teknik, Stena Bulk, Stena RoRo och Stena Oil har alla varit delaktiga inom sina respektive områden. Tack vare det samarbetet har projektet kunnat genomföras. Att under den närmaste tiden anpassa eller konvertera det fyrtiotal fartyg som finns i Stena Lines flotta till de nya reglerna är dock en stor utmaning som kommer att kräva avsevärda resurser, säger Carl-Johan Hagman.

Källa: stenaline.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *