Content pages
En expert på fibertekniska nätverk | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En expert på fibertekniska nätverk

jg

Fiberutbyggnaden breder ut sig över Sverige och Örebroföretaget JG Optotech AB är en del de breda satsningarna. Man är specialiserat kring fibertekniska nätverk och står för allt ifrån projektering och grävning till mätning och dokumentation.

Det är först under senare år som fiberutbyggnaden har fått ordentlig fart i Sverige, men Örebrobaserade JG Optotech AB har trots detta funnits sedan 2000. Bolaget installerar fiberoptiska nätverk och är därför certifierat enligt Insert samt representerar specialkompetens avseende fiberoptiska installationer.
– Vi jobbar med stadsnät där vi knyter samman företag och fastigheter, långdistansnät, vilket innebär att vi drar kablar längs vägar och motorvägar, så kallade optiska motorvägar, samt byanät där vi knyter samman landsbygden på olika sätt. Här jobbar vi ofta över enorma avstånd, säger Jörgen Gustafsson, VD med ett förflutet i branschen sedan 1996.

Specialkompetens
Fiberblåsning, skarvning, mätning och dokumentation är vanliga arbetsuppgifter för Jörgen och hans tiotal anställda.
– Vi jobbar mycket i vårt eget kontaktnät och med egna underleverantörer avseende till exempel grävning och GPS-inmätning, där vi arbetar med bestämda mått enligt gällande krav. Det har bidragit till vår breda kundkrets med många nöjda uppdragsgivare, säger Jörgen Gustafsson och nämner bland andra TELE2, Eltel i Danmark, Örebro Stadsnät, Skellefteå Kraft och Degerfors stadsnät.
– Anledningen till att många företag och organisationer väljer att anlita just oss beror på att vi besitter specialkompetens och att samtliga mina kollegor är utbildade och mycket kunniga. Vi står för enkelhet – våra uppdragsgivare behöver endast ha kontakt med oss och ingen annan genom hela projektet – eftersom vi företräder ett helhetskoncept kring allt ifrån projektering och grävning till mätning och dokumentation, framhåller Jörgen.

Blickar framåt
Jörgen Gustafsson ser framtiden an med stor tillförsikt avseende såväl JG Optotech AB som fiberbranschen i stort.
– Ambitionen är att fortsätta växa under kontrollerade former med bibehållen lönsamhet, säger Jörgen och berättar avslutningsvis att man nyligen har flyttat in i helt nybyggda lokaler på Gamla vägen i Örebro, där man förfogar över kontor, lager och verkstad under ett och samma tak.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *