Content pages
Unikt energisamarbete föder innovation och tillväxt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Unikt energisamarbete föder innovation och tillväxt

merinova

Vasa beskrivs som Nordens energihuvudstad. En av de aktörer som med strävsamt arbete lyckats föra upp Vasa, inte bara på den nordiska kartan utan även på världskartan, är Teknologicentrum Merinova. Genom att bilda ett kluster, EnergyVaasa, bestående av 140 företag som alla är specialiserade inom energiområdet har Merionva lyckats skapa ett smått unikt samarbete som resulterat i internationellt erkännande.

– Våra medlemsföretags totala omsättning härrör till mer än 80 procent från export. För vissa av dem är exportandelen över 95 procent, berättar Robert Olander, marknadföringschef för Merinova.
EnergyVaasa-klustret innefattar 140 företag som på ett eller annat sätt är verksamt inom energiområdet. Det rör sig om ett mer eller mindre unikt samarbete som på ett flertal olika plan skapar fördelar för de anslutna bolagen, vilka tillsammans omsätter mer än 4,4 miljarder euro och sysselsätter fler än 10 000 anställda.
– Jättarna ABB och Wätsilä svarar ensamma för 50 procent av omsättningen, men vi kan idag se att flera av de tidigare små energikompetenta företagen omsätter mer och mer. Många av dem öppnar kontor i flera länder, konstaterar Johan Wasberg, utvecklingschef för Merinova.

Satsning som gick hem
Merinovas företagsidé är att etablera samarbete i områden med stort elbehov och fungerande infrastruktur. Ett av dessa länder är Tunisien där man framgångsrikt startat olika samarbetsprojekt.
– Vi fick en idé om att anställa en energiambassadör som under tio veckor skulle praktisera på tio energispecifika företag i Vasa. Därefter skickade vi honom på en mission ut i världen med uppgift att berätta om vad vi i Vasa skulle kunna vara behjälpliga med, förklarar Johan Wasberg.
Det resulterade bland annat i ett symposium där man bjöd in ledande företag, politiker, banker med flera från norra Afrika.
– Men i stället för att bjuda dem till oss i Finland åkte vi själva ner och ordnade ett seminarium på plats. Detta ledde direkt till inte bara samarbete utan också ökad orderingång, berättar Johan.
Denna annorlunda satsning blev omtalad i Finland, inte minst bland unga som såg äventyret som landets bästa och häftigaste sommarjobb. Men härutöver gav satsningen direkt resultat genom att energiklustret blev känt i såväl Finland som Sverige.

Samarbete stärker
Samarbete är motpolen till oro och ovänskap och klustrets sätt att arbeta främjar inte bara samarbete parterna emellan utan bidrar också till att minska världens energiproblem.
– Klustret är egentligen ingen nyhet i sig. Ett sådant etablerades redan på 1800-talet då man byggde dieselmotorer som monterades i fiskebåtar. Det blev en jättesuccé som redan tidigt lade grunden till samarbete för att kunna klara efterfrågan. Samarbetet fortsatte att växa och antog nya former, men det som är unikt för vår del är att samarbetet sker inom energiområdet, och att det har ett uttalat namn; EnergyVaasa, avslutar Robert Olander.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *