Content pages
EOT KONSULT förkortar industrins produktionsstopp | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EOT KONSULT förkortar industrins produktionsstopp

eot

Produktionsstopp är kostsamma för industriföretagen. Detta är man väl medvetna om hos EOT Konsult som med sitt breda kunnande bidrar till välplanerade och effektiva underhållsinsatser.

EOT Konsult i Gävle AB är ett serviceföretag med lång erfarenhet av underhåll.
– Vi vänder oss främst till processindustrin, som till exempel kärnkraftverk, stålverk och pappersbruk. Men kundkretsen är bred, inget företag är för litet eller för stort för oss, säger företagets VD Peter Wickström.
Den huvudsakliga sysselsättningen är planering av underhållsinsatser och genomförande av elunderhåll för industrin. Bolaget startades 1993 under namnet El & Teknikservice och fick sitt nuvarande namn 2008. Företaget ägs av Peter Wickström och Frank Pino och sysselsätter fem anställda. Kunder är bland andra Forsmarks kraftgrupp, som har varit kund ända sedan starten, Stora Enso, Sandvik och ABB.

Välplanerade underhållsinsatser
Rätt förberedelser ger rätt förutsättningar för ett effektivt stopp.
– Vår målsättning är att minimera stopptiderna genom att optimera underhållsinsatserna, alla stopptider är dyra och därför är förberedelserna viktiga. Det handlar till exempel om att ordna ställningar och saneringsutrustning, se över reservdelar och förbrukningsmateriel, säger Peter.
Inför ett produktionsstopp krävs en översikt av det tänkta underhållsarbetet, EOT konsult samverkar med samtliga inblandade yrkeskategorier och tar fram en tidsplan för att skapa förutsättningar för en effektiv underhållsinsats. Tidsplanen kan sträcka sig från några timmar till flera veckor och innefattar exempelvis när en pump ska ställas av eller bytas, när elavbrott ska ske, när en rörledning ska bytas eller när montage och svetsning ska utföras. Ofta sker dessa moment i sekvens och det är därför viktigt att åskådliggöra detta med en tidsplan.

Planering av underhåll
Underhållsplanering, det vill säga vilket underhåll är optimalt? Vad ska göras och hur ofta bör utrustningen en översyn? Vilka reservdelar finns att tillgå?
Det finns mycket tid och pengar att spara på att ha ett välplanerat underhåll.  Allt för att undvika långa och kostsamma produktionsbortfall.

Effektivt underhåll
EOT Konsult utför även underhåll på elanläggningar, det kan vara förebyggande underhåll på fungerande anläggningar eller avhjälpande underhåll, det vill säga felsökning vid driftstörningar.
EOT Konsult provar och driftsätter även elanläggningar efter nymontage.
– Ett brett kunnande, flexibla arbetsinsatser och ett miljöriktigt, ekonomiskt tänkande för kundens bästa, är kännetecken för vår verksamhet, avslutar Peter.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *