Content pages
Elnäten tio år efter Gudrun: “50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar” | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Elnäten tio år efter Gudrun: “50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar”

elnäten

Under de drygt tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar.
– Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd.

Det visar också, säger han, att elnätsbranschen är en viktig infrastruktur som kräver stora resurser för att orka med en fortsatt hög investeringsnivå:
– Energibranschen är en tung samhällsmotor, och ska så förbli. Branschen satsar kraftfullt för att kunderna ska känna sig trygga. Gudrun medförde 700 000 strömlösa i första skedet. Motsvarande storm idag skulle sannolikt bara innebära strömavbrott för en tiondel av de kunderna. Vi har således under senare års stormar sett dramatiska förbättringar.

Hög leveranssäkerhet
81 procent av svenskarna anser, enligt IPSOS, att elleveranserna är pålitliga. Samtidigt ligger leveranssäkerheten högt även vid internationell jämförelse. Den har på senare år varierat mellan 99,8 procent som lägst år 2005 – då Gudrun slog till – och flera år därefter på 99,98 procent.
Grundproblemet, som orsakat de stora miljardinvesteringarna, var 57 000 kilometer oisolerad blanktråd på stolpar i skogsterräng. Där återstår cirka 10 procent att åtgärda. Bästa vädersäkringen har varit att gräva ner kablarna i marken, där så varit möjligt.

Höga ambitioner
Sedan år 2001 arbetar elnätsbranschen med projektet Nätkunden i Centrum (NÄTKIC). Under åren har branschens frivilliga elsamverkansorganisation etablerats i samarbete med Svenska Kraftnät. Drabbade företag kan avropa hjälp av kollegor i övriga landet, främst med manskap och materiel. Till exempel har 200 bandvagnar placerats ut hos elnätsföretagen. Samarbetet har utvecklats ihop med LRF och andra organisationer med lokal närvaro. Många lantbrukare har stöttat drabbade elnätsföretag. Samarbetet med Sveriges Radio – och överhuvud taget en stärkt informationsaktivitet – är andra viktiga element.
Arbetet fortsätter nu med att åtgärda kvarstående ledningssträckor och ett rimligt mål är att på sikt nå ett nationellt värde för leveranssäkerhet på 99,99 procent, säger Kjell Jansson:
– Att nå upp till 100 procent leveranssäkerhet är både tekniskt svårt och ekonomiskt orimligt. I ett komplicerat tekniskt system, som ett elnät är, kommer teknikfel emellanåt att inträffa. Branschen arbetar trots detta med inriktningen av en nollvision. Varje elavbrott är ett för mycket, det är grundinställningen. Kunderna ska ha sin el varje timme, minut och sekund året runt.

Källa: svenskenergi.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *