Content pages
Full fokus på kvalitet, miljö och hygien | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Full fokus på kvalitet, miljö och hygien

kvalitetsbolaget

Kraven avseende kvalitet, miljö och hygien blir allt strängare, inte minst inom livsmedelsindustrin, på restauranger och i storhushåll. Här kan Kvalitetsbolaget AB spela en avgörande insats med sitt breda tjänsteutbud för såväl industrier som tjänsteföretag.

Kvalitetsbolaget startades 2003 under namnet JLKonsult, men drivs med nuvarande namn sedan ungefär fyra år tillbaka. Initiativtagaren Jessica Kinnander står alltjämt vid rodret och leder en firma med ett brett utbud av företagstjänster kring kvalitet, miljö, livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP.
– Vi har lång erfarenhet av sådant arbete, inte minst inom livsmedelsindustrin, på miljö- och hälsoskyddskontor samt på restauranger och i storhushåll, berättar Jessica som har en högskoleutbildning och magisterexamen i kemi. Hon jobbade tidigare som livsmedelsinspektör på kommunen innan hon blev miljö- och kvalitetsansvarig för Guldfågeln på Öland. I sju års tid drev hon sin egen verksamhet vis sidan om, men sedan fyra år tillbaka driver hon Kvalitetsbolaget på heltid. Till sin hjälp har hon två anställda.

ISO-certifierar
Kvalitetsbolaget servar en bred kundkrets som i huvudsak finns i trakterna kring Kalmar och på Öland. Man erbjuder konsulttjänster, ledningssystem, intern revision, utbildningar, hygienavtal och egenkontroll, och vänder sig till både industrier och tjänsteföretag.
– Jag jobbar bland annat med kvalitets- och miljöledningssystem och hjälper storhushåll och livsmedelsföretag med bland annat egenkontrollprogram och planering av lokaler. Just kvalitetsstyrning är en verksamhets viktigaste parameter numera, eftersom man härigenom kan analysera såväl kundens behov som egna processer, påpekar Jessica Kinnander som även utför olika former av provtagning hos aktörer som handskas med livsmedel.
Kvalitetsbolaget hjälper företag och organisationer att kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten enligt ISO 9001 och ISO 14001. De olika aktörerna erhåller härigenom bättre rutiner och arbetssätt, samtidigt som ett effektivt miljöledningssystem i förlängningen innebär bättre lönsamhet och minskade kostnader för avfallshantering. Dessutom säkerställer man att verksamheten följer gällande lagstiftning.

BRC och IP-livsmedel
Avseende egenkontroll och HACCP hjälper Kvalitetsbolaget till med att ta fram effektiva egenkontrollprogram, vilka anpassas efter verksamheten. Man kan förstås även anpassa befintliga egenkontrollprogram när verksamheten ändras.
BRC och IP-livsmedel är begrepp som blir allt vanligare. Det förstnämnda är ett kvalitetsledningssystem som säkerställer att man som producent lever upp till de högt ställda krav som ställs avseende såväl lagstiftning som produktsäkerhet.
IP-livsmedel har tagits fram i samarbete med ett antal handelskedjor, bland andra ICA och COOP och bygger främst på lagkrav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hygien. Kvalitetsbolaget besitter bred kompetens inom såväl BRC som IP-livsmedel.
Utbildning är en annan väsentlig del av Kvalitetsbolagets verksamhet.
– Vi utbildar inom bland annat miljö och kvalitet, livsmedelshygien och projektledning via såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Jag verkar även på Plushögskolan i Kalmar där jag utbildar i projektledning, berättar Jessica Kinnander och tillägger att såväl utbildningsmaterial som intyg ingår i alla Kvalitetsbolagets utbildningar.
Jessica verkar också i rollen som underkonsult på uppdrag av certifieringsföretaget Prosanitas Certifiering. Efterfrågan är stor på de tjänster hon jobbar med.
– Intresset kring de här frågorna ökar hela tiden, och många känner ett allt större behov av att satsa på de här frågorna i sin verksamhet. Det känns positivt för både oss som företag som branschen i stort.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *