Content pages
Framstående producent av kundanpassade aluminiumprofiler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framstående producent av kundanpassade aluminiumprofiler

nap_produktion

Markarydsbaserade NAP Produktions AB bildades 2007 och har under sina år byggt upp en stabil kundkrets över hela världen. Kundanpassade aluminiumprofiler och komponenter är företagets specialitet, vilket tilltalar beställare i alla branscher.

NAP Produktions AB – eller Nordisk Alu Profil som förkortningen står för – tillverkar kundanpassade aluminiumprofiler och komponenter för alla branscher över hela världen.
– Vi gör allting, såsom kapning, stansning, borrning, fräsning, trumling, bockning, tig- och mig-svetsning samt ultraljudtvättning. Vi förfogar över modern utrustning med bland annat CNC-styrda maskiner och kan därmed arbeta mycket flexibelt och ta fram kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder, säger Morgan Johannesson som äger bolaget.
Han startade detsamma 2007 efter att ha varit verksam på ortens pappersbruk. När det lades ner diskuterade han av en slump sin framtid tillsammans med sin svåger som tre år tidigare hade startat eget. Han föreslog att Morgan skulle göra detsamma avseende aluminiumprofiler och Morgan gjorde slag i saken genom att etablera firman i det gamla bruket i Markaryd. Idag driver han verksamheten med god hjälp av sina sju anställda.

Hela kedjan
I NAP Produktions AB behärskar man hela förädlingskedjan tack vare sitt nära samarbete med det finska pressverket Purso. Man hjälper till med allt ifrån förbehandling av råvaran till framtagning av den helt förädlade slutprodukten. Tack vare samarbetet med Purso, där man behandlar återvinningsalu¬minium, kan man själva ta fram ungefär hälften av det råmaterial som används i produktionen. Det innebär även att man har tillgång till hög kompetens och kapacitet avseende strängpressning, maskinbearbetning, anodisering och pulverlack¬ering av profiler. När det gäller det förstnämnda förfogar man över tre produktionslinjer med 1 650, 2 700 och 3 500 tons presskraft. Sammantaget är det en av Europas mest effektiva och moderna fabriker när det handlar om extrudering av aluminiumprofiler.
I den ändamålsenliga bearbetningsverkstaden förädlas aluminiumprofilerna till färdiga komponenter efter kundernas önskemål. NAP Produktions AB besitter, utöver det breda produktionskonceptet, också för teknisk assistans och rådgivning kring allt som rör bearbetning och profiluppbyggnad.

Varierande uppdrag
Genom åren har Morgan och hans kollegor utfört jobb åt ett flertal olika uppdragsgivare.
– Det blir en hel del jobb för Nibe och Aritco Lift AB avseende bearbetade profiler som skickas till slutkund. Vi gör fötter till duschkabiner åt Macro och Swedbergs, komponenter till tomburksautomater som leveras till Polen, levererar strömdistanser till truckar för kunder i USA och Kina samt utför lagerhållning åt Husqvarna, berättar Morgan Johannesson.
Bland övriga uppdrag märks till exempel framtagning av delar till grundplattan för permobilgarage, kapningsjobb för Holsby Metall som jobbar på uppdrag av bilindustrin samt tillverkning av detaljer för aluminiumfasader för ett antal mindre lokala firmor. Nyligen har man även startat upp egen tillverkning av balkongräcken.
– Oavsett uppdrag arbetar vi med mottot att utföra jobben efter kundens önskemål till ett konkurrenskraftigt pris och i hög kvalitet, säger Morgan Johannesson som i sammanhanget gärna framhåller sin yrkeskunniga personalstyrka.
Planen är att anställa fler i takt med ett växande antal förfrågningar och inom kort kommer man också att flytta till nya, större lokaler.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *