Content pages
ABB och Vestas i samarbete för elförsörjning till landsbygden i Afrika | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB och Vestas i samarbete för elförsörjning till landsbygden i Afrika

Turbines with dark sky

ABB har idag tecknat ett samarbetsavtal med det globala vindkraftsföretaget Vestas för att hjälpa samhällen på den afrikanska landsbygden utanför det fasta elnätet att få tillgång till prisvärd och miljövänlig el.

ABB och Vestas ska tillsammans leverera kraft- och systemintegrationsteknik för mikronät avsedd att ge elförsörjning till samhällen utanför det fasta elnätet. Samarbetet syftar till att bygga hybridsystem lämpade för avlägsna områden med begränsad infrastruktur genom att kombinera fabriksrenoverade vindturbiner från Vestas med ABB:s teknik för kraftstabilisering av mikronät.
Projektet är en del av Vestas initiativ ”Wind for Prosperity”, en affärsmodell som på kommersiell basis tillhandahåller kostnadseffektiva och tillförlitliga vindkraftsbaserade elsystem till byar på landsbygden i utvecklingsländer. Initiativet presenterades vid Global Green Growth Forum i Köpenhamn, ett evenemang under värdskap av den danska regeringen.
– Vi är stolta över att delta i utvecklingsprogrammet Wind for Prosperity, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems.
– Vi vill hjälpa avlägsna samhällen att dra nytta av miljövänlig vindkraftsbaserad el och stabila elleveranser. ABB:s beprövade teknik för mikronät kommer att öka användningen av förnybar energi och samtidigt sänka kostnaderna för fossilt bränsle och säkerställa en elkvalitet på nivå med nationella elnätet.

Förenar teknisk expertis
ABB är tekniskt ledande inom mikronätslösningar med mer än 80 referenser runt om i världen, vilka ger samhällen utanför elnätet tillgång till el samt minskar miljöpåverkan genom sänkt användning av fossila bränslen och enklare integrering av förnybara energislag.
Wind for Prosperity är en möjlighet för näringsliv, regeringar och finansinstitut att höja levnadsstandarden och generera riskjusterad avkastning för investerare. Programmet fokuserar initialt på landsbygden i Kenya, där 13 samhällen med totalt drygt 200 000 invånare har identifierats som potentiella projektområden. Planeringen sker i samordning med landets energidepartement, energibolaget Kenya Power and Light Company och andra statliga myndigheter. Projektet väntas möjliggöra en betydligt billigare elproduktion än ett med enbart dieseldrivna system.
– Samarbetet mellan Vestas och ABB inom Wind for Prosperity är ett betydande steg framåt för att förverkliga vår vision, säger Morten Albæk, Senior Vice President för Vestas Group.
– Avtalet vi presenterade idag förenar företagens tekniska expertis för att bygga en lösning för exakt den typen av hybridsystem med vindkraft och diesel som Wind for Prosperity siktar på för att tillhandahålla tillförlitlig el till samhällen utanför elnätet.
Wind for Prosperity utforskar också tänkbara projekt i andra geografiska regioner med liknande behov som Afrika. Planen är att installera hybridsystem för elproduktion i hundra samhällen och nå totalt minst en miljon människor under de kommande tre åren.

Källa: abb.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *