Content pages
Markentreprenör med hög kapacitet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Markentreprenör med hög kapacitet

ronny_vidigsson

När det gäller gedigna och professionella markarbeten i den småländska myllan är det få som slår Ronny Vidigsson på fingrarna. I den egna entreprenadfirman erbjuder han markarbeten i en mängd olika sammanhang, och beställaren vet att det är kunnande, erfarenhet och kompetens som ligger bakom varje arbetsinsats.

Ronny Vidigsson har ett minst sagt gediget förflutet i grävbranschen.
– Redan som ung hjälpte jag mina föräldrar med att köra grävmaskin och öppna upp skogsvägar. Eftersom intresset kvarstod även i vuxen ålder bestämde jag mig för att starta eget säger Ronny som 1991 etablerade Ronny Vidigsson Gräv.
Genom åren har han även samlat på sig erfarenhet som smed. Han arbetade ett tag tillsammans med brodern Leif med att tillverka stålstommar för beställare i kommunen.

Varierande uppdrag
Det har gått bra för Ronny Vidigsson Gräv AB som numera sysselsätter åtta anställda med bred kompetens. Man jobbar med allehanda markentreprenader, inte minst i samband med om- och tillbyggnation där man även ombesörjer transporter med kranbil och gripskopa. Husdräneringar på uppdrag av privatpersoner är vanliga, liksom planering av trädgårdar i samarbete med trädgårdsanläggare. Man anlägger vägar på uppdrag av privata skogsägare och gör kompletta trekammarbrunnar med tillhörande avloppssystem för privata beställare. Här förfogar Ronny över certifierad personal för ändamålet.
– Ett nyligen färdigt projekt är VA- och schaktjobb för Håkanssons nya anläggning i Ljungby. Tidigare har vi utfört schaktarbete för ett 25-tal lägenheter i Markaryd på uppdrag av 3 K Bygg, vi är också delaktiga just nu i byggandet av tolv nya marklägenheter. Vi har gjort en hel del jobb för bland andra NCC, Skanska och Nibe, och inom kort är vi klara med VA- och schaktarbeten för Celltherm, berättar Ronny Vidigsson.

Kunnande och stor kompetens
Ronny Vidigsson Gräv AB har grävmaskiner från 2-30 ton. Man utför snöröjning och saltning på uppdrag av Peab och olika företag i Markaryd. Man erbjuder försäljning och leverans av grusmaterial och matjord. Det är med andra ord en stark bredd Ronny Vidigsson representerar.
– Min personal har ett brett kunnande och stor kompetens. Jag har köpt ett antal maskiner från ett konkurrerande företag och satsar stort på att utveckla verksamheten. Jag har nyligen utbildat och förstärkt arbetsstyrkan, och dessutom satsar vi hårt på att stärka vår miljöprägel, säger Ronny och tillägger avslutningsvis att han tror på Markaryd. Verksamheten är AA-klassad.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *