Content pages
Båtbyggare på stark frammarsch i Torsås | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Båtbyggare på stark frammarsch i Torsås

tbs_yard

Det var svarta rubriker i Torsås när ortens i särklass största arbetsgivare valde att stänga ner verksamheten. Nu blåser det nya, mer positiva vindar över bygden sedan TBS Yard tagit över de stora lokalerna. Båtbyggaren med Lars Tedehammar i spetsen kommer tack vare ökad efterfrågan att behöva fördubbla personalstyrkan inom ett halvår.

Han är en sann entreprenör som sannerligen inte ryggar för utmaningar. I småländska Torsås möter vi Lars Tedehammar med åtskilliga år i sjöfartens tjänst bakom sig. Han är bland annat utbildad mariningenjör och har ett förflutet på tyska varvsjätten Thyssenkrupp. När bolaget köpte svenska Kockums gick flyttlasset till Karlskrona.
– Jag såg potential i civila fartygsbyggen, inte minst avseende tillverkning i kompositmaterial, så jag bestämde mig så småningom för att lämna Kockums och satsa på något eget, berättar Lars Tedehammar.
Tre år har gått sedan dess och satsningen har onekligen betalat sig. Idag driver han kompositvarvet TBS Yard från lokaler i Torsås som tidigare hyste Faurecia och bolagets 200 anställda. Nedläggningen kom som en chock för många i bygden, men i och med TBS Yards intåg finns potential att bygga en ny stor arbetsgivare på orten. Det är åtminstone visionen i bolaget som just nu befinner sig i ett starkt expansionsskede, vilket innebär att den tio man starka personalstyrkan kommer att behöva fördubblas inom ett halvår.

Tunga beställningar
I september tecknade TBS Yard ett samarbetsavtal med brittiska Coastal Marine, för vilka TBS Yard kommer att bygga ett mindre fartyg anpassat för vindkraftsparker.
– Det blir till att börja med två sådana fartyg. De tillverkas här i Torsås och monteras sedan på plats i Storbritannien, berättar Lars Tedehammar som dock fick en flygande start redan från början. Strax efter att företaget etablerats i Torsås tog man hem ett designerkontrakt på 15 passagerarfartyg för en uppdragsgivare i Turkiet. Det rör sig om en nästan 40 meter lång katamaran i kolfiberkomposit med plats för 400 passagerare. Det första fartyget levererades till beställaren i början av året och ska trafikera Turkiets Medelhavskust. Var tredje månad erhåller kunden ett nytt fartyg, signerat TBS Yard.

Målmedvetna satsningar
Expansion och fortsatta satsningar kräver förstås utrustning utöver det vanliga och här har TBS Yard ingenting att skämmas över. Tvärtom har man investerat i världens största vattenskärningsmaskin med kapacitet att skära 360 graders konstruktioner.
– Maskinen är ovärderlig för oss tack vare dess unika förmåga att bearbeta delar i komposit. Flygindustrin, fordons- och telekomindustrin har stor nytta av den här maskinen, och för oss inom den marina industrin finns stora möjligheter, säger Lars Tedehammar.
Han berättar vidare att TBS Yard redan har breddat verksamheten med två ben. Dels tar man fram kompositprodukter för industriändamål och dels tillverkar man miljövänliga fyrkammarbrunnar, vilka har tagits fram i samarbete med bland andra Tillväxtverket. Det är dock alltjämt fartygstillverkningen som står i fokus och allt pekar på en ökad orderingång framöver.
– Vi har redan tagit emot flera order och fler är på gång. Min bedömning är att vi fortfarande befinner oss i ett uppbyggnadsskede och att det finns stor potential att utveckla verksamheten ytterligare. Samarbetet med kommunen fungerar bra, och det är förstås positivt i sammanhanget att vi verkar med närhet till kusten, konstaterar Lars Tedehammar.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *