Content pages
Miljön i fokus i ett av Sveriges största återvinningsföretag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Miljön i fokus i ett av Sveriges största återvinningsföretag

hans_andersson

I Hans Andersson Plastics AB står miljöbegreppet ständigt i fokus. Det gedigna företaget är med och leder utvecklingen inom modern plaståtervinning och ser till att tillvarataget plastmaterial återförs till kretsloppet. Det är en filosofi som onekligen ligger i tiden.

Koncernen Hans Andersson Recycling AB är ett andra generationens miljöföretag som startades 1948 och har arbetat med återvinning och avfallshantering sedan 40-talet. Idag är Hans Andersson Recycling-koncernen verksam i hela Sverige och behandlar alla materialslag.
Bolaget finns representerat på ett 20-tal platser i Sverige med en total omsättning på 2,3 miljarder kronor och 450 anställda. Sedan 1983 återfinns företagets anläggningar avseende plasthantering, Hans Andersson Plastics AB, i Skåne och leds av Peter Grimshorn, VD.
– Bolaget startades först som ett utvecklingsprojekt för att ta tillvara på det spill som uppstod hos förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing och har sedan dess byggt upp omfattande kunskap kring metoder för förädling och återvinning av plast, då våra inkommande plastflöden kan vara av varierande kvalitet. Våra kunder finns i hela Europa vilket gör att vår placering i Staffanstorp och Röstånga ger oss möjlighet till effektiva och enkla lösningar för många av våra kunder, säger Peter Grimshorn.

Är med och leder utvecklingen
På plats hos kunderna sorteras plasten i olika kvaliteter för att sedan färdigsorteras i återvinningsanläggningen om så krävs. Plasten regranuleras eller mals ner och kommer antingen tillbaka till leverantören för att användas till samma produkt igen eller säljs för tillverkning av nya produkter. Då man också är ett väletablerat handelshus kan man även tillhandahålla råvara genom sina handelskontakter om kunderna söker efter specifika material.
– Det innebär att vi kan erbjuda en mycket bredare service där våra kunder kan utvecklas både genom vårt kontaktnät samt det material vi kan tillhandahålla via våra anläggningar, påpekar Peter Grimshorn.
Han berättar vidare att affärsidén i Hans Andersson Plastics AB är att leda utvecklingen inom miljöriktig återvinning genom att erbjuda marknadens bästa service och materialkunskap. Tillsammans med kunderna driver man många projekt för att utnyttja och återvinna material som kan återanvändas i nya produkter.
Uppskattningsvis tio procent av produktionsvolymen är material som går tillbaka till samma leverantör igen, så kallad closed loop recycling. I anläggningen i Staffanstorp, som är igång 24 timmar per dygn under arbetsveckan, utgår en bulkbil varje dag med återvunnet material. Kunderna kan få allt ifrån pellets till mindre plastbitar i flera olika kulörer.

Siktar framåt
Hans Andersson Plastics AB omsätter cirka 100 miljoner kronor i Staffanstorp och Röstånga och sysselsätter sammanlagt 29 anställda i produktionen där man hanterar stora volymer.
– Inom EU köper och säljer vi plast, ibland på en spotmarknad, där priserna går upp och ner på grund av exempelvis oljepriset. Fördelen med EU är avstånden med frakter som blir kortare. För att få mer förutsägbara och stabila flöden strävar vi efter att teckna kontrakt med kunderna, vilket leder till att vi får ett jämnare flöde av både transporter och kapital. Det är viktigt att optimera våra transporter, vilket också innebär att kunden erhåller bästa möjliga pris samtidigt som vi ytterligare minskar vår miljöpåverkan, poängterar Peter Grimshorn.
Peter tycker att framtiden i företaget och för branschen i stort ser mycket intressant och positiv ut. Det är en bransch som ständigt utvecklas och man söker tillsammans med både högskolor och forskningsinstanser driva den tekniska utvecklingen framåt genom åtskilliga spännande projekt.
– Det råder ett härligt driv i hela företaget och vi kommer ständigt att hitta nya vägar och utveckla nya produkter. Det hela känns väldigt stimulerande, säger Peter Grimshorn.

Research: Thomas Strandqvist
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *