Content pages
Imtech får uppdrag i unikt bostadsprojekt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Imtech får uppdrag i unikt bostadsprojekt

imtech_unikt

Den hittills största satsningen på ekologiska bostäder i Sverige planeras nu av Skövdebostäder på Aspö i Skövde. Imtech har fått uppdraget att svara för projektering och installation av värme och sanitet i det unika bostadsområdet, som kommer att certifieras med flera olika miljömärkningar; Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY 12.

Kostnaden för projektet ligger på drygt 400 miljoner kronor och det blir därmed Skövdebostäders största investering någonsin.
– Även för vår del är detta den största ordern någonsin, berättar Peter Liljedahl, filialchef vid Imtech VS-teknik i Skövde.
– Anbudssumman är cirka 20 miljoner kronor beroende på vilka optioner som tillkommer. Vi vann ordern på vår presentation där kunskap, kompetens och organisation med ett stort miljöengagemang i fokus var viktiga parametrar. Tidigare bra samarbete spelade också in. Projektet bedrivs som totalentreprenad.

Klart 2018
Det nya bostadsområdet byggs av Peab och innefattar 242 lägenheter fördelade på sju punkthus och låghusdelar, ett gruppboende och ett trygghetsboende. I anslutning till området planeras en ny förskola med plats för hundra barn. Byggstarten beräknas kunna ske 2015 och hela området beräknas stå klart våren 2018.
– Miljöaspekten blir den största utmaningen, berättar Peter. Skövdebostäder går i bräschen för att göra de miljömässigt bästa valen. Miljöprofilen och de höga energikraven genomsyrar hela projektet med en rad nya och innovativa lösningar. För oss gäller det att tänka över alla installationer i samverkan med andra installatörer för att resultatet ska bli så miljövänligt och energieffektivt som möjligt. Projekteringen har börjat och redan på ett tidigt stadium involverar vi montörer och projektledare., säger Peter Liljedahl.

Källa: imtech.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *