Content pages
Emirates SkyCargo förstärker Dubais mångsidiga logistiknav | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Emirates SkyCargo förstärker Dubais mångsidiga logistiknav

emirates_skycargo

Med flyttningen av fraktflyget till Dubai World Center (DWC) knyter Emirates fraktdivision, Emirates SkyCargo, samman Dubai International och DWC med hjälp av moderna landsvägstransporter och utvecklar på så sätt Dubais olika fraktcentra till ett gemensamt, effektivt och snabbt växande, internationellt fraktnav.

Parallellt med starten av fraktverksamheten vid Dubai World Center inledde Emirates SkyCargo också transporter med moderna fraktfordon mellan Dubai International och DWC. Fram till första september har bolagets 47 lastfordon fraktat över 108 000 ton gods av alla slag mellan flygplatserna, från färskvaror till mycket stora föremål. Sammanlagt har fordonen, som är i arbete dygnet runt och under veckans alla dagar, gjort 17 000 tur- och returkörningar.
– Marktransporter av det här slaget kräver utomordentlig noggrannhet och omsorg, från det ögonblick godset lastas av från flygplanet till dess det levereras till det nya fraktcentrat och lastas ombord igen. Det kräver fullständig samordning och största engagemang från alla inblandade parter, säger Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President Cargo.

Strategiskt läge
Dubais strategiska läge mellan öst och väst, med mindre än åtta timmars flygsträcka från två tredjedelar av världens befolkning har gjort emiratet till världens sjätte största fraktcentrum. Det centrala läget och flygbolaget Emirates tillväxt gör också Dubai till ett av världens snabbast växande fraktnav. År 2013 passerade 2 435 567 ton flygfrakt genom Dubai International, att jämföra med 2 279 624 ton år 2012, en tillväxt på 6,8 procent. Fler än 125 flygbolag trafikerar Dubais två flygplatser och binder samman 260 platser på sex kontinenter.
– Beslutet av flytta fraktflyget till DWC var strategiskt och gör det lättare för oss att både medverka till och utnyttja Dubais tillväxt. På vårt nya centrum kan vi växa obehindrat och tillgodose framtidsbehoven. Markfrakterna är nu en integrerad del av verksamheten och våra fordon är en bekant syn i Emiratet, säger Nabil Sultan.

Ökar kapaciteten
Emirates SkyCargo har ingått ett femårigt marktransportavtal med ett lokalt företag som tillhandahåller alla nödvändiga fordon, från kyl- och frysfraktbilar till låglastare för mycket stora fraktföremål. Både kyl- och frysbilarna och de vanliga lastfordon som används för torrlaster har lastkapacitet på upp till 28 ton. Fordonen kör på egen, avskärmad väg mellan flygplatserna och transporterna övervakas av ett system som både ser var varje fordon befinner sig och kontrollerar lastens temperatur och säkerhet.
Emirates Sky Cargo DWC-terminal har för närvarade kapacitet att hantera 700 000 fraktton om året och är utrustad med den senaste och mest avancerade teknologin i branschen, inklusive helautomatiserat ULD-system som kan snabbförflytta upp till sex lastenheter samtidigt. I terminalen finns också automatiserad pallhantering och ett mycket avancerat lagersystem.

Källa: comvision.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *