Content pages
En erfaren kraft inom gräv och anlägging | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En erfaren kraft inom gräv och anlägging

aplareds

NCC, Svevia och Borås kommun är bara några av de som upptäckt kapaciteten och kompetensen i Aplareds Gräv & Anläggning AB. Företaget med dess synnerligen erfarna personal åtar sig entreprenader för både små och stora beställare.

Aplareds Gräv & Anläggning AB etablerades 2002 och arbetar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Göteborg och Borås med omnejd. Det sammansvetsade teamet, bestående av nio anställda med ägaren Patrik Eriksson i spetsen, representerar ett mycket stark koncept kring anläggningsentreprenader och skogsskötsel.
– Vi gräver för husgrunder, genomför fiberplöjning, utför vägbyggnationer och arbetar med grönytor. Avseende skogsskötsel genomför vi allt ifrån röjningsarbeten och gallring med gallringsskördare till slutavverkning, berättar Patrik Eriksson som själv har många år bakom sig i branschen.

Komplett maskinpark
Aplareds Gräv & Anläggning AB förfogar över ett tiotal maskiner, såsom minigrävare, hjulgrävare, bandtraktor, skördare och skotare, samt sju tjänstebilar som är väl anpassade till verksamheten. Genom åren har man attraherat ett flertal bygg- och anläggningsföretag, till exempel Bröderna Sand, NCC, Svevia, Seglura Fiberförening, Södra Skogsägarna och Derome.
– Just nu jobbar vi med återställning av marken efter fiberdragning i Svaneholm, en sträcka på sju mil. Projektet påbörjades i maj 2014 och beräknas vara klart den 30 november, vilket innebär att vi håller de utsatta tidsramarna, berättar Patrik Eriksson.

Flexibilitet och kunnande
Aplareds Gräv & Anläggning AB står för flexibilitet och kunnande. Man lägger stor vikt vid kundvård och representerar lång erfarenhet och bred kompetens tack vare bolagets anställda, varav några har verkat i branschen i flera decennier.
– Men vi har även anställt några yngre kollegor eftersom vi anser att kunskapen riskerar att gå förlorad om vi inte överför den till yngre generationer. Det är viktigt för såväl företaget som branschen i stort, påpekar Patrik Eriksson.
Han spår att bolaget kommer att fortsätta växa under kontrollerade former och ser fram emot nya spännande utmaningar och projekt.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *