Content pages
2,9 miljarder kronor för hög ränta på svenskarnas bolån | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

2,9 miljarder kronor för hög ränta på svenskarnas bolån

ränta

Svenska bolånetagare betalar cirka 2,9 miljarder kronor för mycket i ränta per år, eftersom deras banker ger dem ränterabatter som försvinner efter ett år eller två om de inte är aktiva. Det framgår av beräkningar som Skandia har gjort, baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån.

– Storbankerna ger bolån med prutade räntor som höjs till listräntor efter en viss tid, om inte kunderna är aktiva och prutar igen. Gamla lojala kunder som sitter still i båten får alltså sämre villkor än nya. Vi tycker inte att det är ett okej system, säger Öyvind Thomassen, Skandias bankchef.
Skandias beräkningar visar att nya bolånekunder i Sverige under januari till augusti 2014, i genomsnitt har fått en bolåneränta på 2,31 procent. Befintliga bolånekunder har samtidigt fått betala i genomsnitt 2,48 procent på sina lån. Av skillnaden skulle en mindre del kunna förklaras med eftersläpningseffekter. Resterande skillnad, 0,12 procentenheter, är effekten av att bankernas ränterabatter försvinner för den som inte orkar pruta år efter år.

”Förvånade”
I augusti 2014 uppgick svenskarnas samlade bolån till 2 430 miljarder kronor, vilket innebär att 0,12 procentenheter i årstakt blir cirka 2,9 miljarder kronor per år.
– Om det vore så att nya och gamla kunder fick lika bra ränterabatter skulle inte nya kunder få lägre ränta. Men beräkningarna visar att det finns en systematisk skillnad som bara kan bero på att alla gamla kunder inte orkar pruta gång efter gång. Vi blev förvånade över hur stor summan blev – nästan tre miljarder kronor per år, som aldrig skulle ha betalats ifall kunderna automatiskt fick behålla de ränterabatter som de förtjänar, säger Öyvind Thomassen.

Om beräkningarna
Uppgifterna i Skandias beräkningar kommer från Statistiska Centralbyrån. För att eliminera effekten av att vissa gamla kunder band räntan när den låg på helt andra nivåer än idag bygger beräkningarna på rörlig tremånadersränta. Den del av skillnaden som kan bero på eftersläpning, då alla lån inte får en uppdaterad ränta så snart listräntan har ändrats, har räknats bort.

Källa: skandia.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *