Content pages
De utvecklar transport- och logistikprocesser | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

De utvecklar transport- och logistikprocesser

logistik_transport

Handelskammaren, Stockholms Stad och Göteborgs Hamn har åtminstone en sak gemensamt; alla anlitar LTU AB. Förkortningen står för Logistik Transport Utbildning, och det är inom dessa områden man verkar i syfte att utveckla företag och organisationers transport- och logistikprocesser.

Logistik Transport Utbildning AB – eller LTU som är den allmänna benämningen – etablerades 2000 och sysselsätter idag sex anställda med huvudkontor i Umeå och filial i Stockholm. På det förstnämnda möter vi VD Ulf Andersson som berättar att verksamheten handlar om att utveckla transport- och logistikprocesser hos både företag och offentlig förvaltning. Det rör sig om såväl konsulttjänster som utbildningar.
– Vi jobbar med allt som rör verksamhetsutveckling och tittar på hur flödet ser ut i en produktion. Vi kan rekommendera val av transportupplägg så att beställaren kan utveckla detta, men också kartlägga lagerhanteringen och ge råd kring hur stort lager kunden behöver hålla, säger Ulf Andersson med ett förflutet inom transportbranschen sedan 1978.
– Vi jobbar med både små och riktigt stora och långvariga uppdrag, beroende på kundens behov. Samtliga anställda har ett förflutet från transport och logistik, berättar Ulf.

Mer med mindre
Beträffande utbildningar erbjuder man tjänster inom två huvudsakliga områden; transport och spedition samt lean.
– Transport- och speditionsutbildningar riktas mot såväl marknadsansvariga som hela marknadsavdelningar med fokus på resultat och samstämmighet. Vi håller oss ständigt uppdaterade och pålästa inom vad som händer i branschen och utbildar kring nyheter så snart de blir aktuella. När det gäller utbildningar inom lean handlar det i mångt och mycket om att lära ut ett arbetssätt som innebär att man åstadkommer mer med mindre, förklarar Ulf Andersson.

Nya satsningar
LTU AB är verksamt i hela Norden. Handelskammaren, Göteborgs Hamn, Stockholms Stad, Umeå Hamn, Norra Skogsägarna och Astra är bara några av de nöjda uppdragsgivare man servat genom åren.
– Många väljer att anlita oss tack vare att vi sätter oss in i kundens problem och presenterar lättbegripliga resultat för kunden. Vi har lång erfarenhet av branschen och jobbar på timbasis. Det första vi gör ute hos kunden är att genomföra en analys av verksamhetens nuvarande situation och därefter återkoppla med förslag på åtgärder, säger Ulf Andersson.
Han spår en ljus framtid för företaget och berättar att man har fokus på att växa i såväl Sverige som övriga Norden. Man kommer att satsa mer på storföretag i olika branscher där man med sin breda kompetens kan vara med och bidra med förslag på olika besparingsåtgärder. För Stockholms Stad arbetar man just nu med ett projekt som beräknas pågå under hela 2015. Engagemang, lyhördhet och kvalitet är ledorden i Logistik Transport Utbildning AB

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *