Content pages
Äntligen dags för en solrevolution | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Äntligen dags för en solrevolution

solar panel renewable energy field

Sverige har förutsättningar att producera lika mycket solenergi som Tyskland, där solkraften motsvarar elproduktionen från fem kärnkraftverk. Ändå ligger Sverige bara på en nivå som motsvarar cirka fem vindkraftverk. Därför gläds branschen med Telge Energi i spetsen åt att regeringen går på det tidigare alliansförslaget att införa skattereduktion för den som producerar förnybar el.

Inriktningen för regeringens energipolitik presenterades i regeringsförklaringen. Sverige ska på sikt ha hundra procent förnybar energi. Den förnybara elproduktionen ska byggas ut med målet om minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Och kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Men om hundra procent förnybart ska bli ett hållbart löfte måste ännu fler bättre förutsättningar för solkraft till. Det menar företrädare för Telge Energi som föreslår lägre skatter, tydliga regler och enklare processer.

Förslagen i korthet:
1. Slopat administrativt krångel kring småskalig elproduktion och tillåtelse att göra avdrag via skattereduktion direkt på elräkningen. Överlag bör skattereduktionen räknas per uttagspunkt och inte per juridisk person.
2. Det bör bli enklare för småskaliga elproducenter att sälja överskottsel. Kravet på att privatpersoner måste momsregistrera sig om de ska sälja sin överskottsel till ett elbolag bör avskaffas. I stället bör man återinföra den tidigare regeln att belopp upp till 30 000 kronor per år inte behöver tas upp till beskattning för privatpersoner.
3. Blanketterna för ansökan och tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier bör samordnas och sedermera tilldelas utifrån en årlig schablon som till exempel baseras på anläggningens toppeffekt.

Argumentet att kraftigt ökad andel solenergi i Sverige är en dålig idé för att den produceras under tider på året när energibehovet är som lägst håller inte längre, menar man på Telge Energi. Ökad handel med överskottselen, smarta elnät och incitament för ändrade beteenden rörande energiförbrukning löser det problemet. Med dessa förslag på förändringar och rätt politisk vilja kan förutsättningarna för att utnyttja Sveriges solkraftspotential äntligen bli verklighet, skriver Telge Energi i sitt pressmeddelande

Källa: telgeenergi.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *