Content pages
Trendbrott: Företagsledare redo för digital mognad | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trendbrott: Företagsledare redo för digital mognad

trendbrott_mia_hussner

Hela 71 procent av företagsledarna i Europa och Mellanöstern är säkra på att de inom bara fem år kommer att ha nått så kallad digital mognad. Det visar en ny undersökning gjord av Coleman Parkes på uppdrag av Ricoh Europe. Undersökningen visar att digital mognad – när ett företag satsar på teknikdrivna initiativ och använder sofistikerade verktyg för att höja sin prestanda, hantera digitala processer och hålla tekniken uppdaterad – prioriteras av 77 procent av Europas och Mellanösterns företag.

Undersökningen visar att företagsledarna är väldigt positiva till dagens digitalisering vilket är en stor förändring jämfört med för bara ett år sedan. Då var 63 procent av företagsledarna långt ifrån redo för digitaliseringen. Skillnaden kan bero på den snabba tekniska förändringstakten, ökat förtroende för tekniken och teknikdrivna processer, i kombination med ekonomiska fördelar.
68 procent av företagsledarna anger att kostnader är det största hindret för att nå digital mognad, även om de ser lönsamheten. Nästan tre fjärdedelar (73 procent) anser att digital mognad ger ökad vinst och 62 procent säger att det gör deras verksamhet attraktivare för potentiella investerare och nya ägare.

Bidrar till optimism
Trots att de flesta är överens om att digital mognad snabbar på affärsprocesserna, (80 procent), stärker konkurrenskraften (70 procent) och ger snabbare beslutsprocesser (69 procent) så indikerar undersökningen också hinder: Företagsledarna verkar ha för stort självförtroende vad gäller deras verksamheters beredskap och möjligheter att bli digitalt mogna.
– På bara ett år har digital mognad bidragit till optimism för företagen. Med snabbare förändringstakt och allt högre förväntningar är det den nya normen. Men företagsledare måste ta tag i hindren för att säkerställa att de har rätt infrastruktur för att dra nytta av de fördelar som digital mognad ger. Ett stabilt ramverk och en pålitlig partner är viktigt. Med den ständiga teknikutvecklingen måste företagen fortsätta att engagera sig för att nå och upprätthålla digital mognad. Att regelbundet granska processer och införa nya bättre arbetssätt tillsammans med ny teknik kommer att vara centralt för att nå målet. För många företag är digital mognad en viktig strategisk tillgång och drivkraft för att höja verksamhetens attraktionskraft, anseende och långsiktiga vinstmöjligheter, säger Mia Hussner, ITS Bussiness Area Manager, Ricoh Sverige.

Källa: ricoh.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *