Content pages
Skolbarn vantrivs i dåligt inomhusklimat | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skolbarn vantrivs i dåligt inomhusklimat

B30388204

Var femte skolelev i Norden anser att skolklimatet är riktigt dåligt, och var tredje av dem tycker inte att de lär sig tillräckligt mycket eftersom inomhusklimatet är för dåligt. Det visar en undersökning som gjorts av Center for Undervisningsmiljø i Danmark.

Ett sunt inomhusklimat bidrar till ökad inlärning och därför krävs det att skolorna byggs av bra och sunda material. Barnens förmåga att lösa koncentrationskrävande uppgifter minskar med upp till 15 procent när de befinner sig i klassrum med dålig luftkvalitet avseende ventilation och temperatur, säger Pawel Wargocki, lektor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i Research Report on Effects of HVAC On Student Performance.
I samarbete med Miljömedicin MM Konsult AB har Universitetssjukhuset i Örebro undersökt inomhusklimatet på svenska skolor. 5 000 högstadieelever tillfrågades om hur de uppfattade inomhusklimatet på sin skola och det kom många klagomål på dålig temperaturväxling, obehaglig lukt och ovädrade klassrum. Hela 44 procent av eleverna besväras av ljudproblem och hälften av dem anser att det är för kallt i skolan under vinterhalvåret, heter det i rapporten om MM-enkäterna.

Buller, temperatur och naturlig fuktreglering
Problemen finns inte bara på högstadiet utan återfinns på alla skolstadier. Center for Undervisningsmiljø har gjort en rad undersökningar på nordiska skolor som visar att 20 procent av eleverna upplever ett dåligt inomhusklimat redan vid inskolningen. Knappt 30 procent av de elever som lider av ett riktigt dåligt inomhusklimat anser också att de inte lär sig särskilt mycket eller bara periodvis i skolan. Detta står i skarp kontrast till skolor med ett sunt inomhusklimat, där det bara är fyra procent av eleverna som är negativa.

Tegel rekommenderas
Det är ganska få material som klarar de höga krav som ställs på inomhusmiljön. Tegel är ett av dem. Murverk är så tunga och täta att de dämpar buller, medan lättare material låter ljuden vandra mellan rummen. Samtidigt har en tegelvägg förmågan att ta upp och avge värme och på det viset blir det en mer stabil temperatur i klassrummen. Tegel fungerar på samma sätt när det gäller fukt. Det klarar av att ta upp den fuktiga luften och avge den igen när luften i klassrummet har torkat ut. En del luktämnen binds också i teglet och avges senare i små mängder.
– I både Sverige och Norge ser vi flera skolor som väljer bort lättare material som till exempel trä och gips till fördel för tegel, just på grund av fördelarna som gäller inomhusklimatet och på grund av teglets styrka och hållbarhet. En tegelvägg håller länge och kräver mycket litet underhåll, vilket gör att drifts- och underhållskostnaderna blir väsentligt lägre än med de flesta andra byggmaterial, säger Tommy Bisgaard.
– När en skola ska byggas ut är det helt avgörande att titta både på arkitekturen och på de byggmaterial som har lång livslängd, är långsiktigt hållbara och framför allt gynnar ett inomhusklimat som hjälper till att ge eleverna en bra inlärningsmiljö och därmed en bra utbildning, säger Tommy Bisgaard.

Källa: tegelinformation.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *