Content pages
ABB och Volvo i globalt samarbete om snabbladdning av el- och elhybridbussar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB och Volvo i globalt samarbete om snabbladdning av el- och elhybridbussar

snabbladdning

Globalt avtal kombinerar Volvos el- och elhybridbussar med ABB:s snabbladdningsteknik och banar väg för snabb utveckling av eldriven kollektivtrafik (e-mobility).

ABB presenterade nyligen ett nytt samarbete med Volvo Bussar för att tillsammans utveckla och kommersialisera elbussar och elhybridbussar utrustade med system för DC-snabbladdning baserade på öppna standarder. Parterna ska tillsammans ta fram ett standardiserat laddningssystem som via ett automatiskt takmonterat system ansluter och snabbladdar elbussar och elhybridbussar vid hållplatser runtom i städerna, eller laddar bussarna via elkabel när de står parkerade för natten.
Denna satsning, som bygger på internationellt vedertagna standarder, möjliggör ett maximalt utnyttjande av befintlig elfordonsteknik i syfte att säkerställa en snabb framväxt av miljöanpassad, utsläppsfri kollektivtrafik i städer. Det första gemensamma projektet blir stadstrafiken i Luxemburg med beräknad start 2015. Projektet är integrerat i Luxemburgs Mobility Network som kopplar ihop olika elfordonsprojekt i landet för att skapa synergier och utveckla gemensamma visioner för framtidens trafiklösningar.

Hållbara lösningar
ABB och Volvo kommer att bidra med sin expertis inom elnät respektive elbussar för att vidareutveckla standarder för snabbladdning, inklusive kommunikationsprotokoll för infrastruktur, elnät och elbussar.
En laddstandard för elbussar kommer i huvudsak att baseras på den nyligen antagna globala standarden för DC-snabbladdning av elbilar, vilket garanterar hög säkerhet och stimulerar till investeringar, långsiktiga åtaganden och en ökad efterfrågan på utsläppsfria kollektivtrafiksystem.
– Vi är mycket glada åt att få samarbeta med ett ledande företag inom globala transportsystem som delar ABB:s vision om e-mobility i linje med vårt åtagande ”Kraft och produktivitet för en bättre värld”, säger Pekka Tiitinen, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion.
– Dagens urbanisering är historiskt hög vilket sätter press på transportinfrastrukturen runt om i världens städer. Vårt samarbete kommer att bidra till hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar som tillgodoser ett ökande behov av urbana persontransporter.

Morgondagens lösning
Samarbetet är fokuserat helt på att ta fram ett standardiserat system för automatisk snabbladdning av elbussar, inklusive kommunikationsprotokollet mellan det infrastrukturella laddsystemet och elbussen, det elektriska gränssnittet och specifikationer för det takmonterade automatiska anslutningssystemet (ACS).
– Tillsammans med ABB har vi en komplett och konkurrenskraftig lösning för städer runt om i världen som vill ställa om till en hållbar kollektivtrafik. Elhybridbussar och helelektriska bussar är morgondagens lösning för kollektivtrafik, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.
Volvo Bussar lanserade sin första elhybridbuss 2009 och har sedan dess levererat nästan 1 600 hybridbussar till 21 länder. Företagets första helelektriska buss ska lanseras i juni 2015 inom projektet ElectriCity i Göteborg.
ABB har levererat mer än 1 500 snabbladdningssystem för elbilar runt om i världen sedan 2010 till kunder inom fordonsindustri, energisektorn, handel och stat, inklusive landsomfattande laddningsnät i Nederländerna, Estland och Danmark.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *