Content pages
Hoten mot unga politiker växer | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hoten mot unga politiker växer

hoten

Politiker på alla nivåer utsätts allt oftare för hot av olika slag.
– De politiska partierna på lokal nivå har sällan en aktionsplan för hur man ska agera när det händer och det är ett demokratiproblem, säger säkerhetsexperten Niels-Tore Sögaard.

För en tid sedan presenterade P3 Nyheter en undersökning som visar att hot, trakasserier och våld mot unga politiker är ett större problem än många anat. Men problemet är inte bara situationen i sig, utan att de politiska partierna saknar kunskap om hur man agerar i de här situationerna. Det säger den före detta polisen Niels-Tore Sögaard, VD för Säkert Företag som idag bland annat utbildar företag i hur man hanterar hotbilder mot anställda.
– Ett parti har inte samma lagstadgade skyldigheter mot förtroendevalda som en arbetsgivare mot sin personal. Men ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att man är beredd och kan ge rätt råd när situationen dyker upp, menar han.

Saknar kunskap
Allt fler företag och organisationer tar hjälp av externa aktörer när det gäller att minska risker och hot för sina anställda. Men bland de politiska partierna är det inte lika vanligt, menar Niels-Tore Sögaard.
– Man har ganska bra kunskaper på nationell nivå, och för sina anställda på rikskanslierna. Men de allra flesta fritidspolitiker vi har talat med har ingen som helst kunskap om hur man minskar hotbilden, eller hur man bör agera i en hotfull situation, säger han.
Niels-Tore är dock övertygad om att det mer är en fråga om okunskap från partierna än om ovilja.
– Alla företag med personal som utsätts för hotrisker vet hur viktigt det är med utbildning och kunskap på området och ser till att skaffa sig den kunskapen. De politiska partierna, och även kommuner med sina förvaltningar, har inte haft bilden av sin egen verksamhet som riskfylld. Men där måste de tänka om anser jag. Inte minst ett valår som detta med många heta känslor i omlopp.

Källa: sakertforetag.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *