Content pages
Ett miljöriktigt transportalternativ | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ett miljöriktigt transportalternativ

bussgods

I ett land med starkt miljöfokus är det viktigt att tänka i nya banor, inte minst i en bransch som redan arbetar hårt för att minska miljöbelastningen. Bussgods i Västernorrland AB är ett gott exempel där man utnyttjar befintlig busstrafik för transport av gods.

Företaget Bussgods har genom åren utvecklats till ett rikstäckande transportsystem med transporter för både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik, i bussar som kör efter tidtabell, vilket innebär att kunderna ofta får mycket snabba leveranser. Detta gör Bussgods till ett synnerligen miljövänligast transportalternativ.
Bussgods i Västernorrland startades 1985 som ett komplement till befintlig gods- och persontrafik på landsbygden.
– Detta är något som egentligen har ännu större betydelse idag mot bakgrund av att servicen till just landsbygden har försämrats under senare år, konstaterar Maria S. Lärkfors, VD och ekonomichef på Bussgods i Västernorrland AB.
Hon företräder ett koncept för godstransporter som är både smidigt och miljövänligt.
– Bussar trafikerar sina linjer oavsett passagerarantal. Självklart bör vi utnyttja dessa körningar till smarta godstransporter, säger Maria.

Helhetslösningar
Bussgods i Västernorrland AB sysselsätter 16 anställda och förfogar över sex egna distributionsbilar, vilket gör att man kan åta oss nästan vilken typ av godstransporter som helst – allt ifrån små paket till stora skrymmande objekt, såsom snöskotrar.
– Eftersom vi har en väldigt låg personalomsättning, vilket jag är väldigt tacksam för, behåller vi kunskapen i företaget och kan på så sätt hålla en hög kvalitetsnivå på våra tjänster. Vi använder manuell hantering i alla led, vilket gör att det sällan blir skador på godset, berättar Maria S. Lärkfors.
Hon konstaterar att kunderna i allt högre utsträckning kräver helhetslösningar och att det därför gäller att arbeta flexibelt för att tillgodose alla behov.
– På gods över 20 kilo är det nog ingen som kan slå oss på fingrarna när det gäller priset för privatpersoner, säger Maria.

BussgodsPilen
Bussgods har hög kapacitet. Bolagets egen trailer, den man kallar för BussgodsPilen, går i daglig trafik mellan norra och södra Sverige, närmare bestämt mellan Luleå och Göteborg.
– Det ger oss unika möjligheter att skicka gods snabbt genom Sverige. BussgodsPilen transporterar det mesta, såväl stort som smått, säger Maria S. Lärkfors.
Härutöver samarbetar Bussgods i Västernorrland AB med den finska motsvarigheten Matkahoulto, vilket innebär att man även kan erbjuda trygga transporter till och från Finland.

Research: Anders Haraldh
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *