Content pages
Byggbranschen efterlyser sund konkurrens och säkra arbetsplatser | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggbranschen efterlyser sund konkurrens och säkra arbetsplatser

byggbranschen

När det gäller fusk och svartarbete är byggbranschen extra utsatt. Med 2013 i backspegeln sammanfattar Sveriges Byggindustrier branschens problem och ställer en rad krav på åtgärder som ska främja sund konkurrens, trygga arbetsplatser och avtalsenliga löner.

Enligt Skatteverket innebär svart arbetskraft i byggbranschen ett bortfall av skatteintäkter på 10 miljarder kronor varje år. I rapporten ”Så skapar vi ordning och reda i byggbranschen NU!” blickar Sveriges Byggindustrier tillbaka på fjolåret och konstaterar att byggbranschen är extra utsatt för fusk och svartarbete, vilket innebär att den sunda konkurrensen sätts ur spel och människors liv och hälsa riskeras. Man kräver förändring och anger tre huvudpunkter för en renare byggsektor; sund konkurrens, trygga och säkra arbetsplatser samt avtalsenliga löner i hela branschen.

Ojusta villkor
Och de lösningar Sveriges Byggindustrier efterlyser ska omfatta alla företag i byggsektorn, det är man noga med att påpeka. I Sverige verkar cirka 15 000 företag med kollektivavtal och lika många med så kallade hängavtal. Härutöver finns uppskattningsvis hela 60 000 företag utan kollektivavtal som utan skyddslagstiftning om anmälningsplikt, närvaroliggare och månadsrapporter till Skatteverket kan konkurrera på helt andra villkor än de övriga.

Efterlyser lagstiftning
Lösningen stavas lagstiftning för sund konkurrens. Sveriges Byggindustrier vill införa en lag om anmälningsplikt som i sådana fall skulle innebära att inte bara svenska, utan också utländska företag, har en skyldighet att anmäla såväl bolaget som dess anställda hos Skatteverket innan man får lov att bedriva verksamhet i Sverige. Härigenom, menar man, skulle det skapas sund konkurrens på lika villkor för alla verksamma byggföretag i Sverige.
Man efterlyser också en lag om närvaroliggare. En sådan ska således finnas på varje byggarbetsplats och omfatta samtliga anställda där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. Oanmälda kontrollbesök av Skatteverket ska säkerställa att endast behöriga personer befinner sig på byggarbetsplatsen.
Ytterligare ett krav handlar om införandet av en lag om förenklad månadsrapportering. En sådan skulle kräva att vart och ett av landets byggföretag varje månad redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd till Skatteverket.
Härutöver eftersträvar Sveriges Byggindustrier tydliga entreprenadkedjor samt gemensamma regler och kontroller för hela byggbranschen, inte minst mot bakgrund av att ändringar i kollektivavtal endast når en liten del av branschen.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *