Content pages
Vattenfall fortsätter satsa på havsbaserad vindkraft i Tyskland | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vattenfall fortsätter satsa på havsbaserad vindkraft i Tyskland

DanTysk Offshore Windpark

Vattenfall och Stadtwerke München (SWM) har beslutat att tillsammans investera omkring 11 miljarder kronor (1,2 mdr Euro) i en andra gemensam havsbaserad vindkraftpark utanför den tyska Nordsjökusten.

Vindkraftprojektet Sandbank kommer att omfatta 72 stycken 4 MW vindturbiner (totalt 288 MW) och beräknas årligen generera 1,4 TWh förnybar elektricitet motsvarande förbrukningen för cirka 400 000 hushåll. Vattenfall har en andel på 51 procent och investerar cirka 5,6 miljarder kronor i projektet.
Den nya vindkraftparken kommer att byggas nordväst om DanTysk, Vattenfalls och Stadtwerke Münchens första gemensamma vindkraftpark som planeras tas i drift i början av 2015. Både Sandbank och DanTysk har en installerad effekt på 288 MW vardera. Byggstart för vindkraftparken Sandbank är planerad till år 2015.
– Sandbankprojektet är ytterligare ett bevis för vår ambition att fokusera våra tillväxtinvesteringar på förnybar produktion, säger Gunnar Groebler, ansvarig för Vattenfalls affärsområde för förnybar produktion i Kontinentaleuropa/UK.
– Vi är en av de största och mest erfarna operatörerna inom havsbaserad vindkraft i världen och kommer med detta projekt ytterligare bidra till den tyska energiomställningen Energiewende.

900 turbiner
Vattenfall har fler än 900 vindturbiner i drift i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Bolaget är världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft och hade i slutet av 2013 en andel på 12,5 procent av den havsbaserade vindkraften i världen (850 MW av 6900 MW).

Källa: vattenfall.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *