Content pages
Ulla Hemmi ny Sverigechef för OpusCapita | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ulla Hemmi ny Sverigechef för OpusCapita

foto: Christiaan Dirksen Ulla Hemmi

OpusCapita, som erbjuder automatiserade ekonomiprocesser , stärker sitt team i Sverige och utsåg nyligen Ulla Hemmi till Sverigechef med tillträde den 1 september. Rekryteringen är ett led i OpusCapitas strategi att förstärka företagets närvaro på den svenska marknaden. Ulla kommer närmast från egen verksamhet, AlteLate Consulting, och har bred erfarenhet av outsourcing i både leverantörs- och kundled. Hennes företrädare, Per Åberg fortsätter som chef för fusioner och förvärv.

Ulla Hemmi har arbetat i ledande befattningar i den snabbväxande och ständigt föränderliga it-branschen i mer än 25 år i både Sverige och utomlands. Hon kommer närmast från AlteLate Consulting med inriktning på interim ledning, coaching och outsourcing med stora börsnoterade och internationella företag som kunder. Under sin karriär har hon bland annat varit chef för affärsområdet ”Financials” på Aditro, arbetat ett antal år på IBM som chef för den svenska outsourcingverksamheten och chef för datakommunikation på huvudkontoret för nordöstra Europa i Schweiz. Ulla har examen i ekonomi från Uppsala Universitet.
– Ullas karriär är full av projekt där hon har utvecklat, motiverat och entusiasmerat team för att skapa bra grund för förändring, ökad försäljning, tillväxt och resultat. Hon har värdefulla erfarenheter från förändringsarbete, försäljningsledning samt process- och projektarbete i snabbrörliga miljöer som passar väl in i OpusCapitas strategi att både bredda sitt tjänsteutbud och utöka sin marknadsandel i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med henne öka OpusCapitas närvaro på den svenska marknaden, säger Heikki Länsisyrjä , koncern-VD på OpusCapita.

Förväntansfull
Allt fler företag vill ha kontroll över sina kostnader och intäkter och då blir effektiv finansiell styrning allt viktigare. Med hjälp av moderna ekonomiprocesser, rätt stödsystem och en passande leveranslösning kan de såväl sänka risken som spara både tid och pengar.
– OpusCapita har ett attraktivt erbjudande i tiden, då effektiv och ändamålsenlig ekonomistyrning, kostnads- och intäktskontroll, fakturahantering, effektiva affärsprocesser och leveranslösningar tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Jag ser fram emot att vara med och bidra till OpusCapitas fortsatta framgångar, säger Ulla Hemmi.

Källa: opuscapita.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *