Content pages
Rätt byggmaterial kan minska koldioxidutsläpp vid transporter | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rätt byggmaterial kan minska koldioxidutsläpp vid transporter

Transit poids lourds Alsace

Sveriges utsläpp av drivhusgaser har minskat från 72,7 miljoner ton under 1990 till 58,3 miljoner ton. Det är en minskning på knappt 20 procent. Byggbranschen kan minska utsläppen genom att välja hållbara byggmaterial som inte har ett stort underhållsbehov.

Underhållet av en fastighet hänger direkt ihop med de koldioxidutsläpp som sker vid transporter. Varje gång man till exempel ska köra iväg och hämta nya brädor till fasaden och lämna de gamla till återvinning eller deponering blir det koldioxidutsläpp.
– Ju längre ett hus står och ju mindre underhåll som behövs, desto mindre blir miljöbelastningen, förklarar Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och Byggitegel.se.
Han anser att många tillverkare av byggmaterial bortser från de koldioxidberäkningar som hänger ihop med underhållet.
– Om man är seriös kring långsiktig hållbarhet räcker det inte att intressera sig för de koldioxidutsläpp som sker enligt ”från vaggan till graven”-principen. Alla transportkostnader under en fastighets livslängd måste värderas och beräknas för att ge en sanningsenlig helhetsbild, poängterar Tommy Bisgaard.

Tegel håller
Enligt Tommy Bisgaard är tegel och taktegel bland de mest hållbara byggmaterialen på marknaden. Det beror bland annat på att tegel har en hållbarhet på mer än hundra år och på tegelhusens låga behov av underhåll.
– Tegelbyggnader håller i generationer utan något större underhåll. Det är något som också märks på koldioxidberäkningarna. Dessutom tillverkar tegelbranschen ett speciellt sågspånstegel, där varje sten väger omkring ett kilo mindre än en traditionell tegelsten, och det bidrar till att koldioxidutsläppen minskar ytterligare vid transporterna, berättar Tommy Bisgaard.

Källa: tegelinformation.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *