Content pages
Coriq i3 – en modern integrationsplattform | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Coriq i3 – en modern integrationsplattform

coriq

En bra integrationsplattform gör livet enklare och affärerna roligare.
– Öka konkurrenskraften hos din organisation genom att investera i en integrationsplattform som harmoniserar med era affärsprocesser, säger Urban Fransson, VD för Coriq AB i Lund.

För åtta år sedan startade Urban Fransson sitt företag då han hade en idé som han inte fick gehör för hos sin dåvarande arbetsgivare på ett av Sveriges största dataföretag.
– Förut talade man om IT-infrastruktur som ett stöd för verksamheten, idag betraktas den i stället som en grund för affärerna, säger Urban som menar att allt fler mogna organisationer upptäcker att de sitter med en IT-infrastruktur som liknar ett lapptäcke, där gamla affärssystem och flera olika applikationer sytts ihop med ett-till-ett-integrationer.
– Resultatet är en långsam och oflexibel IT-miljö som inte klarar av att leverera det som krävs i dagens konkurrenssituation. Mogna organisationer av idag står därför inför en utmaning när det kommer till IT-infrastruktur, där valet av integrationsplattform är en viktig framgångsfaktor, påpekar han.

Samlar och utvecklar
En modern integrationsplattform som Coriq i3 låter företaget behålla godbitarna i sin nuvarande IT-miljö, integrerar dem med varandra för att underlätta åtkomst via en enda portal. Möjligheterna att anpassa Coriq i3 till befintliga affärsprocesser, verksamheter och befintliga IT-miljöer är näst intill oändliga. Nya applikationer och system kan enkelt kopplas på och gamla kopplas loss. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan lösningen utvecklas, anpassas eller byggas om när arbetssituationen kräver det.

En lönsam och enkel investering
När Urban och hans kollegor kommer och installerar Coriq i3 tillsammans med övriga applikationer och moduler kunden valt börjar en resa mot ett enklare arbetsliv och roligare affärer, menar Urban Fransson. Han lyfter fram några goda exempel, bland annat PUMA som är ett av världens ledande företag inom sport och livsstil. Man designar och utvecklar skor, kläder och accessoarer med försäljning över hela världen, varav PUMA Nordic hanterar den nordiska marknaden. Man har valt Coriq i3 för att effektivisera sin lagerhantering.
Icopal Entreprenad AB driver Sveriges största takentreprenadverksamhet. Företaget valde Coriq i3 för att bygga ett driftsäkert offert-, affärs- och ekonomisystem, och har nu större tillgänglighet, bättre snabbhet samt arbetar utan störande avbrott.
Skånemejerier har mycket information att hålla reda på. Coriq hjälpte bolaget att fasa ut det gamla systemet och ersatte det med en modern integrationslösning.
Ett annat exempel på ett internationellt företag där Coriq arbetar med globala lösningar är Tretorn.

Affärer ska vara roliga och utmanande
Coriq AB sysselsätter idag fem medarbetare. Det viktiga, menar Urban Fransson, är att kunden sätts i centrum, speciellt som det ofta handlar om snabba ändringar från kundernas sida. Man arbetar till större delen med återkommande kunder.
– Det gäller att hela tiden tänka till och komma med kreativa och nya lösningar för kunderna. Det är en spännande utmaning som jag tycker om, säger Urban Fransson som tror på en god utveckling för Coriq.
– Vi står för ett unikt koncept som ingen har lyckats kopiera trots att vi har funnits på marknaden i åtta år. Vi har skaffat oss mycket goda referenser och därför kommer vi förmodligen framöver att samarbeta med agenter runt om i världen för att ytterligare sprida våra produkter.

Research: Thomas Strandqvist
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *