Content pages
Trogen leverantör till byggprojekt i Kalmar län | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trogen leverantör till byggprojekt i Kalmar län

nybro_grus

I samband med stora bygg- och anläggningsprojekt i Kalmar län kontaktas ofta AB Nybrogrus. Bolaget tillhandahåller berg- och grusmaterial och bidrog bland annat med en halv miljon ton grus till utbyggnaden av E22.

AB Nybrogrus etablerades redan i slutet av 50-talet och har genom decennier varit en viktig aktör i Kalmarregionens olika bygg- och anläggningsprojekt. Man bryter och tillhandahåller berg- och grusmaterial och förfogar över egna bergtäkter, grus- och sandtäkter.
– Vi säljer bergkross för de flesta typer av bygg- och anläggningsprojekt, men också som insatsvara i industriell tillverkning av bland annat asfalt och betong. Härutöver går en del på export till länder på andra sidan Östersjön. Vi har en egen hamn för detta ändamål, berättar Jonas Johansson, VD för AB Nybrogrus med ett förflutet i firman sedan 1981. Då var man fem anställda i bolaget som sedan dess har den utvecklats och vuxit väsentligt. Idag uppgår antalet anställda till 32 och det är ett antal som förväntas öka med åren. 2010 förvärvades BGS i norra Kalmar län, liksom lokalkontoret i Vimmerby, och för två år sedan köpte man GEBA Betong i Vimmerby där man driver försäljning av byggbetong.

Snabba och säkra leveranser
Maskinparken består av två lastbilar, fem dumpers, tre grävmaskiner och inte mindre än 16 hjullastare. Beställarna kan välja mellan att hämta materialet på Nybrogrus anläggning eller få det levererat till önskad plats. Jonas och hans kollegor förfogar över egna ekipage för ändamålet och samarbetar härutöver också med lokala åkerier för att säkerställa snabba leveranser.
– Vi är just nu i färd med att leverera erosionsskydd i form av blocksten till en före detta örlogshamn i norra tyskland som numera är en semesteranläggning med lägenheter. Vi levererar också till anläggandet av ett värmekraftverk i Nybro och till sluttäckning av avfall och deponi på en anläggning utanför Kalmar, berättar Jonas Johansson.

Tunga projekt
Genom åren har AB Nybrogrus levererat material till ett flertal stora projekt. I samband med utbyggnaden av E22 söder om Kalmar levererade man cirka 500 000 ton, och när IKEA etablerades i Kalmar bidrog man med cirka 100 000 ton stenmaterial till själva byggnaden, förstärkningslager och bärlager till parkering och grund samt material till betong. AB Nybrogrus var också delaktigt i byggandet av en vindkraftspark utanför Kårehamn på norra Öland.
– Tack vare det faktum att vi är ett förhållandevis litet bolag med en slimmad organisation kan vi anpassa verksamheten och sortimentet efter vad kunden efterfrågar. Det gör oss mycket flexibla och det uppskattar våra uppdragsgivare, påpekar Jonas Johansson och berättar avslutningsvis att AB Nybrogrus utsågs till Gasellföretag av Dagens Industri 2009.

Research: Björn Rönndahl
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *