Content pages
Transportverksamhet kompletterar modernt kretsloppsföretag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Transportverksamhet kompletterar modernt kretsloppsföretag

lantz

Välkända återvinningsföretaget Lantz Järn & Metall AB vilar inte på lagarna. För tre år sedan etablerades dotterbolaget Lantz Järn & Metall Transport, vilket gör att bolaget kan stå för kompletta helhetslösningar i ett modernt kretsloppssamhälle.

Lantz Järn & Metall bildades 1998 och har till uppgift att köpa in metallskrot och annat återvinningsbart material som man sedan förädlar och säljer vidare. Det rör sig om en verksamhet som jobbar under synnerligen hårda miljökrav, såväl utifrån som inifrån, och som haft en mycket god utveckling ända sedan starten med dotterbolag på ett flertal platser i landet. 2011 kompletterades verksamheten ytterligare när dotterbolaget Lantz Järn & Metall Transport bildades i Stockholm. Samma år flyttades verksamheten till Visby. På kontoret träffar vi VD och transportledare Jonas Holmqvist.
– Vi är sex anställda; fyra här i Visby och två i Örebro. Vi styr alla transporter härifrån och samarbetar även med andra speditörer och centraler för att kunna erbjuda en så komplett transportlösning som möjligt, säger Jonas Holmqvist.

Allt som kan återvinnas
Lantz Järn & Metall Transport förfogar över tre lastväxlare med möjlighet att skifta till olika lastbärare. Med dessa transporterar man allt som kan återvinnas, allt ifrån järnskrot till sopor.
– Metallskrot är det vi kör mest, men för att undvika körningar med tomma laster kör vi även annat som går att transportera med en lastväxlare, såsom sten, flis och asfaltsgrus, berättar Jonas Holmqvist.
Man kör till exempel skrot från anläggningarna i Årsta och Sollentuna till Lantz fragmenteringsanläggning i Norrköping där man producerar metallmaterial som sedan hamnar på järnbruket Ovako i Smedjebacken. Två lastväxlare utgår varje söndag från anläggningen i Visby och en från Örebro.

Miljön i fokus
På Gotland kör man bland annat skrot för Visby Återvinning till Norrköping och Sollentuna för bearbetning. Men också skrotbilar från Bro Bilskrot till Oskarshamn. Man kör dessutom returtransporter med plast till Cementa på Gotland. Plasten används som eldningsmaterial i deras ugnar, vilka kräver stora mängder bränsle. Uppdragen ökar i antal och Jonas Holmqvist ser framtiden an med tillförsikt. Han betonar slutligen det starka miljöfokus som präglar alla delar av verksamheten.
– Vi kommer till exempel att erhålla en ny lastväxlare med tillhörande vagn som är Euro 6-miljöklassad. Det innebär att vi från och med augusti månad uteslutande kör med Euro 5- eller Euro 6-klassade fordon, berättar han.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *