Content pages
Bättre koll med ny avtalsportal | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bättre koll med ny avtalsportal

caperio

Sweco har 9 000 medarbetare spridda över tolv länder. Det ställer höga krav på ordning och reda. Med den nya avtalsportalen har Sweco IT fått bättre kontroll och kan enklare hantera sina service- och supportavtal.

Sweco har de senaste fem åren gått från att hantera ett mindre antal servrar i Sverige till att globalt hantera mångfalt fler i länderna Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Polen, Tjeckien och Slovakien.
Stefan Thurell, globalt ansvarig för avtalsportalen inom Server Operations på Sweco IT, ägnade tidigare en stor del av sin arbetstid till att manuellt hantera service- och supportavtalen. Det behöver han inte längre. Sedan Caperio hjälpte Sweco implementera den nya avtalsportalen kom företaget snabbt igång och i dag används den flitigt. Avkastningen på investeringen kom omedelbart.

Full kontroll
Med ökad tillgänglighet till serviceavtalen används också befintliga och investerade resurser bättre och effektivare samtidigt som riskerna minskar.
– Avtalsportalen uppfyller de krav och behov vi har. Nu har vi full kontroll över våra servrar i alla länder och en tydlig bild över avtalen och när de upphör. Detta ger oss god framförhållning i vår planering, säger Stefan Thurell.
Portalen är också ett bra verktyg för bättre kontroll av supportkostnaderna och företaget kan enkelt få ut tydliga sammanställningar.

Flera fördelar
– Under varje avtalskategori kan vi få fram vilka kostnader ett avtal har. Dessutom är det enkelt att ta fram rapporter om till exempel vilka avtal som löper ut under innevarande budgetår eller för kommande år, fortsätter Stefan Thurell.
Budgetunderlaget kan sedan effektivt bearbetas av Caperio och kostnader för supportförlängningar plockas fram, så att Sweco IT kan fatta rätt beslut om produktens support ska förlängas eller inte.
Stefan upplever att Caperio är lyhörda och tar hänsyn till verksamhetens behov.
– Vi bistår Sweco i att hitta rätt supportnivå och säkerställer att supporten används på rätt sätt, säger Jacob Wennberg, utvecklingsspecialist på Caperio.

Källa: caperio.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *