Content pages
Fortsatta satsningar i Industriunderhåll AB | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatta satsningar i Industriunderhåll AB

industriunderhåll

Industriunderhåll AB lutar sig inte tillbaka mot gamla meriter utan fortsätter satsa och utveckla för att hela tiden optimera verksamheten. De har format ett brett koncept kring service- och underhållsinsatser för industrin, en verksamhet som nyligen också berikades med uppdrag kring plåtbearbetning och hydraulik.

Industriunderhåll AB startades redan 1982 och ägs idag av en kvartett med VD Ann-Sofie Borglund i spetsen. Sedan 2010 utgår verksamheten från nya lokaler, men huvudinriktningen är alltjämt densamma, det vill säga montering, service och reparationsinsatser för industrin med visst fokus på pappers- och träförädlingsindustrin.
– Vi installerar, underhåller och reparerar våra kunders maskinparker, berättar Ann-Sofie Borglund som delar upp verksamheten i fyra huvudsakliga arbetsområden, som vart och ett innefattar ett flertal olika arbetsinsatser; byggnation, service, försäljning och tillverkning.
– Området Byggnation omfattar hallar i stål och här kan vi ta fram i stort sett vilken lösning som helst enligt beställarnas önskemål. Vårt arbete underlättas förstås av att vi har en egen konstruktionsavdelning, säger Ann-Sofie.
Beträffande service besöker man kunderna och genomför service- och underhållinsatser på plats. Det kan röra sig om lagerbyten, besiktning av utrustning, för tung industri samt diverse reparationer på olika typer av maskiner.

Egen tillverkning
Vad gäller försäljning innehar Industriunderhåll AB agenturen för finska Heinola Sågverksmaskiner, vilket innebär att man saluför hela Heinolas breda sortiment på både den svenska och norska marknaden. Härutöver säljer man produkter från polska Balex Metal, vilka innefattar byggnadsplåt och sandwichpaneler.
Området Tillverkning har breddat verksamheten väsentligt i och med förvärvet av KG Mekaniska AB.
– I vår mekaniska verkstad jobbar vi från idé till färdig produkt. I ett nära samarbete med kunden kartlägger vi dennes behov varpå vi tillverkar produkten. Vi kan ta fram i stort sett allt inom bland annat plåtbearbetning och hydraulik, berättar Ann-Sofie Borglund.

Kapacitet, kompetens och flexibilitet
Industriunderhåll AB sysselsätter ett 20-tal anställda plus ytterligare 14 i dotterbolaget KG Mekaniska. Man verkar på såväl den svenska som norska marknaden med en affärsidé som går ut på att vara en långsiktig partner med konkurrenskraftiga helhetslösningar.
– Vår höga kapacitet, kompetens och flexibilitet skapar stabila och trygga kundrelationer, säger Ann-Sofie och nämner uppdragsgivare som Andritz, Södra Cell, Södra Timber och Derome.
– Våra kunder uppskattar att vi håller uppsatta tidsramar, samtidigt som vi erbjuder mervärden i och med att vi kan tillverka on demand tack vare KG Mekaniska. I framtiden vill vi i ännu högre utsträckning verka i rollen som en helhetsleverantör och systemleverantör, och vår förhoppning är att fördubbla omsättningen inom en femårsperiod.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *