Content pages
ABB kraftsätter utbyggnad av urban kollektivtrafik i Brasilien | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB kraftsätter utbyggnad av urban kollektivtrafik i Brasilien

abb3

ABB har fått en order på transformatorstationer från Companhia de Concessões Rodoviárias Group (CCR), ett av de största privata infrastrukturkonglomeraten i Latinamerika, för kraftsättning av nybyggda snabbtransportlinjer i Salvador-regionen i Brasilien.

Projektet ska stärka det urbana transportsystemet genom att ansluta citykärnan i Salvador de Bahia med området Aguas Claras och vidare till kuststaden Lauro de Freitas, förbi Salvador International Airport. De nya linjerna med totalt 22 stationer ska också tillhandahålla snabba transporter till Fonte Nova Stadium, en av huvudarenorna för fotbolls-VM 2014.
I projektet ingår att ABB ska leverera två primära transformatorstationer, 17 distributionstransformatorer, 7 små substationer för järnväg och en 32 kilometer lång mellanspänningsring för linjeutbyggnaden. ABB:s kompakta hybridmodul PASS ska utnyttjas för att transformatorstationerna ska bli så kompakta som möjligt och kunna placeras nära tågstationerna.

Från konstruktion till idriftsättning
Andra nyckelprodukter i projektet är mellan- och lågspänningsställverk för växelström, AC-generatorer, likriktare, likriktartransformatorer samt skydds- och övervakningssystem. ABB ska ansvara för konstruktion, tillverkning, leverans, installation och idriftsättning, och projektet ska enligt plan vara slutfört 2016.
– Dessa transformatorstationer ska bidra till tillförlitlig och effektiv elförsörjning för att stödja driften av det utbyggda transportsystemet, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems.

Ökade behov
Ökad miljömedvetenhet, urbanisering och behovet att transportera fler människor och mer gods allt snabbare driver utbyggnaden av järnvägsinfrastruktur runt om i världen. ABB levererar produkter, system och servicetjänster inom kraft och automation för järnvägsinfrastruktur och rullande material över hela världen. Detta inkluderar substationer för växelström och likström samt elektrifieringslösningar för fjärrtåg, tunnelbana och andra spårbundna masstransportsystem.
Substationer är installationer av högsta betydelse i ett kraftnät, som omvandlar spänningsnivåer och bidrar till säker och effektiv överföring och distribution av elektricitet. De omfattar även utrustning som skyddar och styr kraftflödet.

Källa: abb.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *