Content pages
Skandia tar bort up front-provisioner | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skandia tar bort up front-provisioner

skandia

Skandia har beslutat att från årsskiftet sluta betala up front-provisioner för försäkringar med löpande inbetalningar, eftersom man inte anser att de främjar långsiktig kundnytta. Beslutet kommer efter att Skandia under lång tid har försökt att få med sig resten av branschen på en gemensam förändring, vilket har fallit på motståndet från några få bolag.

Provisioner är ersättningar från ett försäkringsbolag till förmedlarbolag som säljer dess försäkringar och så kallade up front-provisioner är ersättningar som betalas ut direkt efter försäljningstillfället.
– Vi är ett långsiktigt, kundstyrt bolag och det är utgångspunkten för all vår verksamhet. Vi tycker att det är rätt och rimligt att betala provisioner, eftersom rådgivning har ett högt värde för kunderna och de som utför den tjänsten måste få betalt för sitt jobb oavsett om de är anställda av Skandia eller av ett annat bolag. Men utformningen måste främja långsiktig kundnytta, inte snabba klipp, och med up front-provisioner finns en risk att kunden styrs till det bolag där säljaren får högst ersättning direkt vid tecknandet, säger Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef.

Svårt ena branschen
Skandia har sedan lång tid arbetat aktivt för att få med hela branschen på att överge bruket av up front-provisioner för försäkringar med löpande inbetalningar och responsen har i stor utsträckning varit positiv från både försäkringsbolag och de större försäkringsförmedlarbolagen. Men det har inte gått att ena branschen.
– Bara några få försäkringsbolag har aktivt motsatt sig en förändring och tvärtom höjt sina egna up front-ersättningar. Det är beklagligt, men jag har gott hopp om att många försäkringsbolag kommer att följa efter oss. Provisioner som premierar kortsiktighet före kundnytta är en av de frågor som har bidragit till branschens dåliga förtroende och något som vi som bransch måste åtgärda ifall vi verkligen i handling, inte bara i ord, ska visa att vi står på våra kunders sida, säger Bengt-Åke Fagerman.

Tänker långsiktigt
En stor del av Skandias försäljning sker genom externa förmedlare, som får betalt med just provisioner. De större förmedlarbolagen har ofta redan idag en mer långsiktig ersättning, men Skandia räknar med att beslutet kommer få negativa konsekvenser genom att vissa förmedlare kommer att styra försäljningen till bolag där de fortfarande kan få up front-provisioner.
– Vårt beslut kommer att drabba vår försäljning. Det vet vi eftersom vi för ett antal år sedan gick i bräschen genom att halvera våra up front-ersättningar, vilket drabbade vår försäljning mycket negativt. Men som ett kundstyrt bolag tycker vi att fördelarna för kunderna är mycket större och vi tror att långsiktiga ersättningar på sikt kommer att gynna både Skandia och våra kunder, säger Bengt-Åke Fagerman.

Källa: skandia.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *