Content pages
Säkra skydd för alla byggprojekt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Säkra skydd för alla byggprojekt

safetyrespect

Byggbranschen drabbas varje år av olyckor och dödsfall, men för de som är noggranna och tar säkerhetsaspekten på allvar finns alla möjligheter att förhindra incidenter. Lösningen stavas Safetyrespect AB som står för ett flertal olika säkerhetsprodukter för byggbranschens aktörer.

Safetyrespect AB bildades 2007. Man utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter till byggbranschen och har genom åren attraherat en mängd nöjda kunder, inte minst stora bygg- och anläggningsföretag som Skanska, NCC och Peab. Vi möter VD Per Ramberger som berättar att företagets koncept innefattar temporära fallskyddssystem.
– Man kan säga att vi representerar fyra olika produktområden; standardsystem, flexsystem, hallsystem samt skyddsskärmar, varav det förstnämnda innefattar nät, stolpar och infästningar för olika situationer. Flexsystem används som gångbryggor, vilket är en kombination av ställning och fallskydd, och används i huvudsak kring tak, förklarar Per Ramberger.
Hallsystem används vid hallbyggnationer, till exempel industrihallar, köpcenter och idrottshallar, och är designade för att fungera med långa avstånd emellan infästningspunkterna. Skyddsskärmar är å sin sida till för att fånga nedfallande objekt, framför allt under själva byggprocessen.

Anpassade lösningar
Safetyrespect AB sysselsätter 18 personer i Skandinavien och ytterligare ett tiotal i Istanbul där ett dotterbolag verkar. Företagets breda koncept attraherar en allt vidare kundkrets i såväl Sverige som utomlands.
– Eftersom vi är specialister jobbar vi mycket nära användarna, vilket innebär att vi hyr ut våra produkter till olika byggföretags projekt. Faktum är att en och samma produkt löser många olika problem. Vi erbjuder bra och moderna system som är utvecklade för dagens byggmetoder, säger Per Ramberger.
Det är dessutom lätt att kontrollera att Safetyrespects produkter är rätt monterade då de är försedda med inbyggda låsfunktioner. Per och hans kollegor utför analyser tillsammans med kunderna för att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen för varje enskilt projekt. Tack vare egen produktion är kapaciteten hög och möjligheterna många.

Goda förutsättningar
Utvecklingen är god i Safetyrespect AB och enligt Per Ramberger är planen att i framtiden kunna konkurrera på betydligt fler internationella marknader och samtidigt befästa bolagets position i Skandinavien.
– Expansionen kommer att uppgå till mellan 30 och 40 procent per år med bibehållen lönsamhet. Med tanke på vår stabila grund och det faktum att vi har depåer på många olika ställen över hela landet har vi fantastiskt goda förutsättningar att nå våra mål, säger Per Ramberger som blev utsedd till Årets Entreprenör i Jämtland efter att ha etablerat Safetyrespect AB.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *