Content pages
Undvik fler fuktskandaler – bygg i tegel | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Undvik fler fuktskandaler – bygg i tegel

byggitegel

Under de senaste åren har den svenska byggbranschen brottats med fuktskandaler som en följd av olämpliga byggmetoder. Beräkningar visar att fler än 160 000 nybyggda bostäder har drabbats av omfattande problem med fukt och mögel. Nu efterfrågar kunderna hus som tål fukt utan att inomhusklimatet påverkas eller att det finns risk för hälsan. Här kan fullmurat byggande vara den rätta vägen.

Undersökningar som gjorts vid Lunds Universitet visar att totalt 85 procent av de svenska husägarna och husköparna lägger stor vikt vid bostadens förmåga att stå emot fukt. Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och Byggitegel.se, uppmanar byggbranschen att lyssna på konsumenterna.
– Det är en förnuftig prioritering att vikta fuktsäkerhet, inomhusklimat och hälsa högt, särskilt när klimatförändringarna ger upphov till ännu mer fuktiga och extrema väderförhållanden. Här måste byggbranschen lyssna på konsumenterna. Det går ju inte längre att använda material som suger fukt som en svamp. Det är också dags att ge upp en del nya byggtekniker, till exempel konstruktioner med enstegstätade fasader. I stället bör man satsa på mer robusta material och konstruktioner och till exempel använda tegel i både yttervägg och innervägg. Det är en teknik som har visat sig hålla i mer än 800 år, säger Tommy Bisgaard.

Risker med enstegstätade fasader
Enstegstätade fasader är den säkra vägen till fuktskador i många konstruktioner.
De har orsakat stora problem och lagt grunden till ett dåligt inomhusklimat med mögel i mer än 160 000 nybyggda hus i Sverige. De har byggts med ett tunt fasadskal av plastbaserad puts på en konstruktion av organiska material som inte tål fukt. När fasaden blir otät blir konstruktionen våt och fukten kan inte försvinna genom det täta plastskiktet. Det blir en perfekt grogrund för en svampodling. När fukten väl finns inne i huset är skadan skedd och huset måste totalrenoveras eller rivas.??
En undersökning som gjorts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, visar, att problemet uppstår i hus med tunna väggar, där putsen sitter direkt på en isolering av skum eller mineralull. Den kombinationen är ytterst fuktkänslig, även om det bara har blivit små sprickor eller ojämnheter i väggen. Skarven mellan fönstret och väggen och när man monterar rör och installerar ytterbelysning är exempel på när det är svårt att hålla de enstegstätade fasaderna täta. Det samma gäller när man bygger en altan eller sätter upp en markis.

Tegel är en pålitlig lösning
Tegel är ett naturligt material och porerna i de färdiga stenarna är förhållandevis stora. Det betyder att teglet kan ta emot vattenånga från luften men också att fukten kan försvinna fort igen. Teglet andas och tar inte skada av fukten. Tegel är ett oorganiskt material som tillverkats av lera och bränts i över 1 000 grader. Mikroorganismer som mögel kan därför inte växa på tegel, eftersom det inte innehåller någon näring.

Källa: byggitegel.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *