Content pages
Kunskap går i arv i Fagersta Plåtslageri | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kunskap går i arv i Fagersta Plåtslageri

fagersta

Det är den långa erfarenheten och breda kunskapen som gör att många väljer att anlita Fagersta Plåtslageri AB. Ägaren Roger Perlefelt har åtskilliga år bakom sig i branschen och är också en sann expert när det kommer till rostfri bandtäckning, något som attraherat kunder över hela Sverige.

Redan i slutet av 70-talet gjorde Roger Perlefelt entré i Fagersta Plåtslageri där man tidigt lade märke till hans breda kompetens.
– Jag arbetade i företaget under några år men flyttade sedan till Rostfria Tak AB där jag lärde mig allt om rostfri bandtäckning, vilket är ett genuint hantverk där man svetsar på ett mycket speciellt sätt, säger Roger som genom åren har rest land och rike runt och lärt ut sina kunskaper inom området.
När han så småningom fick erbjudande om att ta över Fagersta Plåtslageri var cirkeln sluten. Efter alla år i branschen finns det numera inget uppdrag som han och företaget inte kan åta sig.

Rostfri bandtäckning
Fagersta Plåtslageri AB sysselsätter idag sju anställda, varav två (kollegan Nisse och sonen Johan) har specialiserat sig på rostfri bandtäckning.
– Jag har lärt upp båda och självklart han min son Johan snappat upp ett och annat under årens gång. Jag vågar till och med påstå att Johan i mångt och mycket är strået vassare än vad jag var i hans ålder, och han har dessutom en förmåga att se på dylika arbetsuppgifter på ett helt nytt sätt, säger Roger och berättar att företagets goda rykte kring just rostfri bandtäckning har genererat åtskilliga beställningar, bland annat från Irland dit man rest och jobbat.
– Ambitionen är att hela tiden utveckla oss ännu mer inom området rostfritt, men självklart jobbar vi också med andra arbetsuppgifter som ett modernt plåtslageri ska kunna erbjuda, betonar Roger Perlefelt.
Seco Tools i Fagersta är ett av de företag som valt att anlita Roger och hans kollegor kring arbete med byggplåtslageri, svetsning, smidesarbeten och taksäkerhet. Man har också tecknat ramavtal med Fagersta kommun gällande en mängd olika relaterade arbetsinsatser.
Fagersta Plåtslageri besiktigar också tak, bland annat på uppdrag av Seco Tools och Atlas Copco. Man jobbar också med effektivisering av vattenavrinning och snöröjning på plana tak. Roger framhåller gärna samarbetet med Fagerstasnickarna, Sandströms Bygg med flera som bidragit på flera plan i förbättringsarbetet kring takarbeten, men också vikten av att ha tillgång till en stor och ändamålsenlig verkstad.

God utveckling
Företag, kommuner och landsting samt i viss mån även privatpersoner ingår i den breda kundkretsen som i huvudsak sträcker sig i en tio mils radie kring Fagersta. Vid behov jobbar man dock utan geografiska begränsningar och kan med andra ord åta sig uppdrag över hela Sverige. Utvecklingen i firman är god och Roger både tror och hoppas att trenden kommer att hålla i sig.
– Vår ambition är att jobba i än högre utsträckning mot ramavtal och attrahera en ännu bredare kundkrets. Vi hoppas också kunna jobba mer med ventilation framöver, berättar Roger som själv jobbar med både glädje och passion för yrket. Pensionen är än så länge fem-tio år bort men sedan är det meningen att sonen Johan ska axla hans mantel och ta över rodret i företaget.

Research: Pontus Andersson
Text. Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *