Content pages
En expert på skärande CNC-bearbetning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En expert på skärande CNC-bearbetning

jmm

I Kinna finner vi en stabil aktör när det gäller skärande bearbetning. JMM Skärteknik AB förfogar över såväl kompetens som modern teknisk utrustning, vilket gör dem till en stabil leverantör av detaljer för verkstads- och tillverkningsindustrin.

Maskinbyggare, bilbyggare och företag verksamma inom luft- och hydraulteknik, men också andra aktörer inom verkstads- och tillverkningsindustrin, utgör basen i JMM Skärteknik AB:s kundkrets. Med hjälp av skärande CNC-bearbetning, svarvning och fräsning tar man fram detaljer med höga krav på noggrannhet och precision.
– Vår moderna och ändamålsenliga maskinpark innefattar bland annat CNC-styrda svarvar och fleroperationsmaskiner. I kombination med mycket kompetenta CNC-operatörer tar vi fram detaljer som lever upp till våra kunders högt ställda krav, säger Micael Rudén, VD, som i dagsläget har åtta anställda.
Han berättar att man jobbar i 0-serien till 5 000-serien, men förstås också står till tjänst för kunder vid enklare bearbetningsuppdrag. Med de moderna maskinerna kan man tillverka detaljer i alla förekommande material.

Höga krav
Rudhäll är till exempel ett av de bolag som valt att anlita JMM Skärteknik AB. Man lämnade en förfrågan om tillverkning av en detalj i en 5 000-serie, varpå Micael och hans team gjorde en egen kalkyl och utarbetade en offert. Därefter hade man en tät kontakt med kunden kring bland annat tekniska detaljer och efter att Rudhäll lagt sin beställning kavlade man upp ärmarna.
– Projektet hade hög svårighetsgrad men kunden hade samtliga produkter hos sig en vecka innan leveranstiden gick ut. Vi genomför alltid egna kvalitetskontroller på produkterna vi skickar, men i det här fallet gjorde kunden dessutom en egen utan att hitta några anmärkningar. Det var Husqvarna som var slutkunden, berättar Micael Rudén.
Ett pågående projekt genomförs på uppdrag av SKG som har beställt en maskinpanel för den amerikanska marknaden. Här hamnar noggrannheten i centrum eftersom just USA ställer mycket höga krav på denna typ av produkt.
– Om allt slår väl ut kommer vi att få producera serier på 100 paneler per gång. Kunden har precis i dagarna godkänt prototypen och jobbar för att få den godkänd i USA. Nu väntar vi på klartecken för att kunna börja producera, berättar Micael.

Nya investeringar
JMM Skärteknik AB kännetecknas av flexibilitet och korta beslutsvägar.
– Hög kvalité till rätt pris är vår melodi, påpekar Micael Rudén och berättar att företaget befinner sig i ständig utveckling. Sedan starten för fem år sedan har man investerat mellan 15 och 20 miljoner kronor i nya maskiner för att kunna leva upp till kundernas allt högre krav på kvalitet.
– Vid årsskiftet flyttade vi in i nya och större lokaler för att kunna bemöta orderingången och få plats med nya maskiner. Inom kort kommer vi att investera i ytterligare en maskin, en fullt 5-axlig fräs eftersom många av våra kunder önskar detaljer som kräver en sådan utrustning, berättar Micael Rudén.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *