Content pages
Svenska folket är oförberett inför en krissituation | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svenska folket är oförberett inför en krissituation

IB_S_BASIC_COPYRIGHT =

Sju av tio svenskar känner sig inte tillräckligt förberedda inför en krissituation som innebär att all infrastruktur slutar att fungera. Allra sämst beredskap har boende i Norrland, där så många som nio av tio är dåligt förberedda. Det visar Infrateks senaste undersökning Kaoskollen.

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. För att ta reda på hur svenskarna ser på infrastruktur – och hur de påverkas om den inte fungerar – har Infratek i samarbete med Sifo genomfört undersökningen Kaoskollen.
Resultatet visar att svenskarna är utsatta om infrastrukturen skulle sluta att fungera. Endast 15 procent anser sig ha tillräcklig beredskap inför en sådan händelse. Tvärt emot den allmänna uppfattningen är norrlänningarna de som är minst förberedda inför en kris i landet. I Norrland anser sig endast nio procent ha tillräcklig beredskap. Det kan jämföras med Småland, Gotland och Öland där 25 procent av befolkningen står redo.
– Det här resultatet säger en del om hur väl vi har vant oss vid en fungerande infrastruktur. Att så många känner sig oförberedda inför en utsatt situation kan vara ett bevis på att man inte är särskilt orolig, även om vi vet att kraven är och ska vara höga på att allt ska fungera, säger Alf Engqvist, VD Infratek Sverige.

Dåligt rustade
Varannan svensk anser att de vid en krissituation skulle klara sig i maximalt en vecka på de förnödenheter de har i hemmet i dag. 21 procent uppger att de skulle klara sig i upp till två veckor och endast fem procent att de skulle klara sig mer än två månader.
Värme och rinnande vatten är funktioner som svenskarna skulle tycka vara riktigt jobbigt att vara utan, men allra värst skulle det vara om elen slutade att fungera. Inträffar det är många svenskar dessutom dåligt rustade. Nio av tio har förvisso ficklampa och värmeljus hemma men endast var tredje har ett lager av konserver och annan mat som klarar längre förvaring. 42 procent har gaskök eller liknande men endast sex procent har lagrat stora volymer vatten på flaska.

Källa: infratek.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *