Content pages
Ökad satsning på kundanpassade flyttbara lokaler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad satsning på kundanpassade flyttbara lokaler

cramo

Cramo lanserar ett nytt varumärke, Adapteo, för att stärka sitt koncept avseende flyttbara lokaler som är anpassade för användarnas behov.

Behovet av Cramos flyttbara lokaler har vuxit i Norden och Baltikum de senaste åren och är idag ett viktigt tillväxtområde. Flyttbara lokaler används för att täcka snabba eller temporära lokalbehov, exempelvis när skolor, kontor, och verksamheter inom hälsa och sjukvård behöver extra lokaler eller i samband med renoveringar. De används till exempel i situationer där extra utrymme behövs för förskoleverksamhet på grund av plötsliga förändringar i demografin, eller vid akuta problem i existerande byggnader, exempelvis mögelangrepp.
– Cramo associeras kanske framför allt med byggbranschen, men de kunder som utnyttjar våra flyttbara lokaler finns allt oftare inom offentlig sektor och fastighetsbranschen. Redan under 2013 stod uthyrningen utanför byggbranschen för 12,3 procent av Cramo Groups omsättning och med det nya varumärket vill vi förstärka vårt erbjudande till dessa branscher, säger Camilla Hensäter, ansvarig för flyttbara lokaler på Cramo i Sverige.

Skapar flexibilitet
Namnet Adapteo kommer från de latinska orden ad (till, mot) och apto (ändra, förbered). Budskapet är att Cramos flyttbara lokaler är anpassade för användarnas behov.
– Att flyttbara lokaler är så populära kan förklaras av det faktum att de kan anpassas för kundens behov. Man kanske börjar med ett fåtal moduler, som sedan kan utvidgas i princip hur mycket som helst. Enligt olika beräkningar rekommenderas fastighetsägare att av kostnadsskäl ha omkring sex till tio procent av ytan i flyttbara lokaler för att kunna vara flexibla gällande förändringar i kunders behov av lokalyta. Vi ser i detta en stor tillväxtpotential bland svenska företag, säger Camilla Hensäter.

Anpassade efter nordiska förhållanden
Cramo Adapteo lanseras i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Ett mål är att öka samarbetet mellan länderna. Cramos flyttbara lokaler kommer i allt större utsträckning att vara tillgängliga över nationsgränserna, eftersom de kan användas i flera länder. Försäljning och produktutveckling kommer även att samordnas i högre grad än tidigare.
Förutom samarbetet, ser Camilla Hensäter också en stark lokal närvaro som en av de viktigaste styrkorna hos Cramo Adapteo.
– Vi skiljer oss från flera av våra konkurrenter då våra flyttbara lokaler har designats särskilt för Norden och nordiska förhållanden. De följer alla regler och krav inom bland annat ventilation, energieffektivitet och byggnadsteknik.

Källa: cramo.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *